Lista aktualności Lista aktualności

Zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Zarszyn przy realizacji projektu pn. Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020

Gmina Zarszyn zawarła w dniu 09 maja 2018 roku umowę partnerską z Nadleśnictwem Rymanów przy realizacji projektu pn. Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Umowa partnerska dotyczy współpracy m.in w zakresie edukacji ekologicznej i różnorodności biologicznej.