Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Promocja turystyki w regionie

Nadleśnictwo Rymanów jest jednym z partnerów biorących udział w projekcie, którego zadaniem jest udostępnienie turystom i kuracjuszom bazy atrakcji przyrodniczych i turystycznych zlokalizowanych na terenie gmin: Besko, Rymanów, Bukowsko i Zarszyn.

Partnerem wiodącym projektu pod nazwą "Zakup wyposażenia do Biura Informacji Turystycznej i Galerii  Sztuki, wydanie publikacji i utworzenie strony internetowej oraz organizacja spotkań promocyjnych" jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Realizacja zadania przewiduje oznakowanie 16 atrakcji przyrodniczych takich jak pomniki przyrody, obszarów chronionych czy osobliwości przyrodnicze. W ramach projektu w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju odbywają się nieodpłatne, ogólnodostępne prelekcje. Nadleśnictwo Rymanów również prezentowało walory przyrodniczo- turystyczne "swojego" terenu podczas spotkania które miało miejsce 5 listopada 2014r. W trakcie prelekcji wyświetlony został też film "90 lat Lasów Państwowych" oraz "Leśne Rezerwaty Podkarpacia- Źródliska Jasiołki"

Więcej informacji dotyczących całego projektu znajduje się na stronie Biura Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju:  http://www.info.rymanow.pl/bit/