Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Turniej wiedzy ekologicznej

Turniej wiedzy ekologicznej

12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła Łowieckiego „Ryś” w Rymanowie, PZŁ w Rymanowie, ZKPK w Krośnie i Nadleśnictwa Rymanów.

12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła Łowieckiego „Ryś" w Rymanowie, PZŁ w Rymanowie, ZKPK w Krośnie i Nadleśnictwa Rymanów.
Gimnazjaliści mogli wykazać się swoją wiedzą i świadomością ekologiczną biorąc udział w jednej z trzech proponowanych form konkursu. Jedną z nich jest wypracowanie tematyczne. W tym roku nasza instytucja zaproponowała hasło „Różnorodność biologiczna na terenach należących do Nadleśnictwa Rymanów". Temat ten wybrało 6-ciu uczestników. Większość prac zawierała opis roślin i zwierząt występujących w rymanowskich lasach, opis siedlisk leśnych. Za najlepsze uznano wypracowanie Adama Staronia- ucznia ZSP z Posady Górnej. Gimnazjaliści zdobywali również punkty w konkursie wiedzy ekologicznej, który co roku poprzedzony jest serią wykładów prowadzonych przez przedstawicieli zaproszonych instytucji. 8 maja 2012 roku pracownik Nadleśnictwa Rymanów w trakcie prezentacji przedstawił charakterystykę przyrodniczą nadleśnictwa a także stan lasów Polski.
W teście sprawdzającym wiedzę ekologiczną najlepiej wypadli: Aleksandra Cypcar (ZSP Milcza) i Arkadiusz Szul (ZSP Rymanów).W ogólnej punktacji pierwsze miejsce wypracowali uczniowie z ZSP w Milczy. Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.


Lista aktualności Lista aktualności