Asset Publisher Asset Publisher

"Pracowite święto Trzech Króli"

Święto Trzech Króli (tj. 06.01.2014 roku) okazało się bardzo pracowitym dniem dla leśników z Nadleśnictwa Rymanów.

W samo południe Dariusz Roth - podleśniczy z leśnictwa Rymanów Zdrój, otrzymał niepokojącą informację od mieszkańca wsi Głębokie, że ten zaobserwował smużkę dymu nad  lasem i może to być pożar. Informator był wiarygodny, bo to wieloletni pracownik Zakładu Usług Leśnych świadczącego usługi dla Nadleśnictwa Rymanów. Stąd też lokalizacja pożaru była precyzyjna. Miejscowa Służba Leśna na czele z leśniczym Marian Dąbrowskim wzmocniona pracownikami ZUL natychmiast ruszyli do akcji gaśniczej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że jest to pożar podpowierzchniowy, palił się mursz. Płomienie zaczynały pełzać po pniach starych świerków, jodeł i modrzewi, co groziło przeniesieniem pożaru w korony drzew. Szybko rozpoczęto gaszenie. Okopano pożarzysko ograniczając możliwość rozprzestrzenienia się  żaru. Następnie wyeliminowano zarzewia ognia.  Szybka reakcja i sprawnie przeprowadzona akcja gaśnicza zapobiegła większym szkodom (pożar objął pas 50 metrów na 10 metrów). Nie bez znaczenia było także to, że dzień był wyjątkowo bezwietrzny. Choć i tak ostatni leśnicy opuścili pożarzysko późno w nocy. Ustalono, że pożar powstał w wyniku podpalenia kilkunastu starych, zmurszałych kłód jodłowych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Straż Leśna z Nadleśnictwa Rymanów.

                Chcieliśmy podziękować również pracownikom Zakładu Usług Leśnych A.Różowicz Panu Zbigniewowi Wacławskiemu i Janowi Szczęsnemu, bo po raz kolejny udowodnili, że nie tylko „żyją z lasu", ale i „dla lasu".