Asset Publisher Asset Publisher

Cerfyfikat PEFC dla RDLP w Krośnie

Nadleśnictwo Rymanów informuje, że w dniu 05.05.2021 r.został przyznany certyfikat PEFC o numerze PEFC FM/02/21/BC obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowychw Krośnie. Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badańi Certyfikacji S.A.

Jednostka ta potwierdza spełnianie wymagań Normy Krajowej PEFC PEFC PL1003:2012. v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Polskie Centrum Badańi Certyfikacji S.A. jest trzecią z kolei uznaną i niezależną jednostką certyfikującą, po SGS Polska Sp. z o.o. oraz Bureau Veritas Sp. z o.o., która poświadczyła, że funkcjonujący w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowychw Krośnie system Gospodarki Leśnej spełnia standardy PEFC FM w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2021 r. został wznowiony i pozostaje ważny do 13.05.2023.