Asset Publisher Asset Publisher

Plan edukacji-2019

Plan edukacji-2019

"Jeśli myślisz rok naprzód- sadź ryż. Jeśli myślisz 10 lat naprzód- sadź drzewa. Jeśli myślisz 100 lat naprzód- ucz ludzi." (przysłowie chińskie)

PLAN DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

Nadleśnictwa Rymanów na 2017 rok.

 

  1. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ

 

1.   Nazwa projektu: Zajęcia dydaktyczne w Ośrodku Szkoleniowo - Łowieckim „Hrendówka"

Cel:

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania                  i wspólne dobro, jakim jest las

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników

- zapoznanie się z życiem zwierząt

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

 Możliwość realizacji projektów zaproponowanych przez poszczególne szkoły w uzgodnieniu z Nadleśnictwem i przy wykorzystaniu bazy edukacyjnej Ośrodka. W trakcie zajęć ze starszą młodzieżą przeprowadzana będzie gra terenowa „Leśny odkrywca" (mini quest).

      Adresaci – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie, osoby dorosłe, uczestnicy wycieczek organizowanych w ramach działalności „Ekomuzeum- beskidzkie wędrowanie"

Terminy realizacji projektu cały rok

 

2.   Nazwa projektu: Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Ścieżce Edukacyjno- Przyrodniczej „Rymanów Zdrój"

Cel:

- zapoznanie się z historią uzdrowiska

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- podniesienie świadomości dotyczącej pracy leśników

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

Możliwość realizacji projektów zaproponowanych przez poszczególne szkoły w uzgodnieniu z Nadleśnictwem i przy wykorzystaniu bazy edukacyjnej ścieżki przyrodniczej, szczególnie Leśnej Klasy Dydaktycznej.

      Adresaci – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie, dzieci przebywające na koloniach w uzdrowisku Rymanów Zdrój

Terminy realizacji projektu cały rok

 

3.   Nazwa projektu: Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Ścieżce Edukacyjno-Przyrodniczej „Hrendówka"

Cel:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania                    i wspólne dobro, jakim jest las

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników

- zapoznanie się z życiem zwierząt

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

Możliwość realizacji projektów zaproponowanych przez poszczególne szkoły
w uzgodnieniu z Nadleśnictwem i przy wykorzystaniu bazy edukacyjnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

      Adresaci – Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie

Terminy realizacji projektu cały rok

 

4.   Nazwa projektu: „Pomagamy leśnym zwierzętom przetrwać zimę"

Cel:

- pomoc leśnym zwierzętom

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- zapoznanie się z życiem zwierząt, ich potrzebami

- zdobycie umiejętności rozpoznawania tropów zwierząt  oraz nasion drzew          i krzewów leśnych

Dzieci i młodzież zbierają jesienią kasztany, żołędzie i inne nasiona, którymi        w zimie wspólnie z pracownikami nadleśnictwa dokarmiają zwierzynę i ptaki.

      Adresaci – Szkoły Podstawowe

Terminy realizacji projektu jesień, zima 2016-2017 r.

 

 

 

5.   Nazwa projektu: „Dzień Ziemi"

Cel:

- promocja aktywnego wypoczynku

- poznawanie bazy turystycznej swojego regionu

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania                    i wspólne dobro, jakim jest otaczająca przyroda

W ramach akcji „Dzień Ziemi" planowany jest rajd pieszy z udziałem uczniów szkół gimnazjalnych z 2- 3 szkół, ze wspólnym integracyjnym spotkaniem wszystkich uczestników na zakończenie rajdu.

      Adresaci – Szkoły Podstawowe

Terminy realizacji projektu IV 2017 r.

 

6. Nazwa projektu: „Turniej Wiedzy Ekologicznej"

Cel:

- zapoznanie młodzieży z tematyką leśną i przyrodniczą w trakcie przygotowanych przez Nadleśnictwo i innych współorganizatorów wykładów, referatów

      Adresaci – Gimnazja z terenu gminy Rymanów

     Terminy realizacji projektu IV-V 2017 r.

 

7.   Nazwa projektu: „Niepełnosprawni, lecz pełnosprawni"

Cel:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania                 i wspólne dobro, jakim jest las

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

-organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, w których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni podejmują wspólne działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Adresaci – Ośrodki Terapii Zajęciowej, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie

Terminy realizacji projektu cały rok

 

 

8.   Nazwa projektu– konkurs plastyczny o tematyce związanej z lasem i pracą leśnika

Cel:

-  rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- popularyzacja lasu jako atrakcyjnego miejsca na wypoczynek

- zaznajomienie młodzieży z gatunkami flory i fauny występującymi w okolicznych lasach

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania            i wspólne dobro, jakim jest las

Adresaci: dzieci i młodzież szkolna z 17 szkół podstawowych

Terminy realizacji projektu IV-VI 2017  r.

 

9.   Nazwa projektu: „Leśny Dzień Dziecka"

Cel:

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania                    i wspólne dobro, jakim jest las

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

Adresaci: dzieci i młodzież szkolna

Terminy realizacji projektu VI 2017 r.

 

10.            Nazwa projektu: „Czas w las"

Cel:

- promocja walorów turystyczno- przyrodniczych Beskidu Niskiego

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- wzbudzenie zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku na łonie natury- szczególnie w czasie wakacyjnym

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt.

Adresaci – uczestnicy wakacyjnych kolonii, kuracjusze przebywający                            w Rymanowie Zdroju

Terminy realizacji projektu VII-VIII 2017 r.

 

11.  Nazwa projektu: Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej – cykliczna impreza plenerowa

Cel:

-promocja pozaprodukcyjnych funkcji lasu

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników

- nauka poprzez zabawę (stoisko promocyjne Nadleśnictwa Rymanów).

Adresaci: Zwiedzający imprezę: osoby dorosłe, młodzież, dzieci

Termin realizacji projektu: VIII 2017 r.

 

12.            Nazwa projektu: „Sprzątanie Świata"

Cel:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania                      i wspólne dobro, jakim jest las

- porządkowanie terenów

-rozpowszechnianie informacji o recyklingu, segregacji odpadów

-uświadomienie uczniom jak długo trwa proces rozkładu takich materiałów jak szkło, meta czy plastik

Projekt ten realizowany jest na dwa sposoby:

1.porządkowanie terenów- starsze klasy

2.pogadanka w szkole- nauczanie początkowe

Adresaci – Szkoły Podstawowe i Gimnazja w zasięgu terytorialnej działalności Nadleśnictwa Rymanów

Terminy realizacji projektu IX 2017 r.

 

13. Nazwa projektu – „Dzień Drzewa"

Cel:

- uzmysłowienie uczestnikom programu istotnej roli, jaką spełniają drzewa

- ugruntowanie wiedzy na temat lasu jako najbardziej ekologicznej fabryki na świecie

- rozwinięcie zamiłowania do przyrody.

Adresaci – Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Terminy realizacji projektu X 2017 r.

 

14. Nazwa projektu – „Pomóżmy kasztanowcom"

Cel:

- objęcie ochroną i pielęgnacją kasztanowców. Pomoc w zwalczaniu szkodnika kasztanowca – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Akcja polega na grabieniu opadłych i zainfekowanych liści oraz ich utylizacji.

Adresaci – Szkoła Podstawowa z ZSP w Rymanowie

Terminy realizacji projektu X-XI 2017 r.

 

15. Nazwa projektu: „Ocalić od zapomnienia"

Cel:

- porządkowanie starych cmentarzy

-  wzbudzenie szacunku do historii własnego regionu i do człowieka bez względu na wyznanie i pochodzenie.

Uroczystość „Zaduszek w Jasielu". Złożenie wiązanek przy pomniku żołnierzy WOP, obelisku upamiętniającym działalność kurierów beskidzkich oraz                       na starym, wiejskim cmentarzu.

      Adresaci –Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach

      Terminy realizacji projektu XI 2017 r.

 

16. Nazwa projektu – „Choinka dla szkoły"

Cel:

- popularyzacja wiedzy na temat uboczny

Przekazanie choinek dla szkół, przeprowadzenie pogadanek na temat użytków ubocznych pozyskiwanych w lasach, poznanie bogactwa lasu.

      Adresaci – zasięg terytorialny działalności Nadleśnictwa Rymanów

Terminy realizacji projektu XII 2017 r.

 

17. Nazwa projektu – Białe ferie na zielono"

Cel:

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

-zachęcenie do aktywnego poznawania osobliwości przyrodniczych,  miejsc wartych zobaczenia w swoim regionie

-  rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników

- zapoznanie się z fauną polskich lasów

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych

Termin realizacji- czas trwania ferii zimowych w województwie podkarpackim :styczeń- luty 2017 r.

 

18. Nazwa projektu- „Pszczela majówka, czyli co łączy las i pszczołę"

Cel:

- promocja ubocznego użytkowania lasu 

- rozpowszechnienie informacji o znaczeniu roli pszczół w życiu człowieka

-popularyzacja produktów pszczelich

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, zaproszeni goście

Termin realizacji: kwiecień/ maj 2017 r.