Asset Publisher Asset Publisher

wesprzyj fundację pomoc leśnikom

Dnia 14 marca 2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rymanów odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Pomoc Leśnikom.

 W spotkaniu uczestniczyli członkowie rady, w tym obecna Pani Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna, która jest jednym z założycieli fundacji.

W trakcie spotkania Jan Kruba- prezes zarządu fundacji omówił zmiany wprowadzone w statucie oraz przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2015. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Fundacji.

W ubiegłym roku fundacja udzieliła wsparcia na łączną kwotę 364 tys. złotych. Pomoc trafiła do 80 leśników (zarówno aktywnych zawodowo, jak i byłych pracowników Lasów Państwowych) oraz ich rodzin. Wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczyły w większości wydatków związanych z leczeniem. Zasady udzielania pomocy są dostępne na stronie internetowej www.krosno.lasy.gov.pl w zakładce „Fundacja Pomoc Leśnikom".

Warto przypomnieć, że fundacja działa od 2001 r. i przez 15 lat funkcjonowania pomoc otrzymało blisko osiemset osób.  Jest organizacją nonprofit, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników. Jej przychody stanowią m. in. wpłaty od osób fizycznych i  instytucji oraz 1% podatku dochodowego, przekazywanego organizacjom pożytku publicznego w rozliczeniu PIT.

Zarząd Fundacji dziękuje nadleśnictwom z całej Polski za odpowiedź na apel, przekazany za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przekazane środki, które w roku 2015 stanowiły główne przychody fundacji.  

Składając roczne zeznanie podatkowe pamiętajmy o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz „Fundacji Pomoc Leśnikom" w Krośnie: nr KRS Fundacji: 0000040564.