Asset Publisher Asset Publisher

Drzewka z paszportem

Rusza sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Rymanów. Jak co roku do nabycia są: jodła, buk, świerk i modrzew

 Leśnictwo Szkółkarskie zlokalizowane jest w Woli Niżnej. Młode drzewka wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby własne. Służą do zakładania upraw leśnych czyli najmłodszego pokolenia lasu oraz do wykonywania tzw. poprawek i uzupełnień czyli dodatkowych nasadzeń w miejscach, w których  młode drzewka posadzone kilka lat wstecz nie przyjęły się.  

            Nadleśnictwo prowadzi również sprzedaż dla odbiorców indywidualnych. Jeśli drzewka posadzone mają być poza granicami powiatu, z którego pochodzą muszą posiadać dane identyfikacyjne w postaci paszportu.  Paszporty roślin  są przygotowywane i wydawane                  w jednostkach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

            Dzięki danym zawartym w paszporcie roślin możliwa jest szybka identyfikacja szkółki        z której pochodzi materiał roślinny oraz jego producenta, dystrybutora lub importera. Tym samym paszport roślin umożliwia identyfikację ewentualnych źródeł porażenia roślin, produktów roślinnych  i przedmiotów przez organizmy kwarantannowe.

Cennik sadzonek znajduje się w załączniku poniżej.