Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów

Święto to ma krótką tradycję- ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012r.Obok Dnia Ziemi i Święta Drzewa jest to kolejna okazja do promowania postaw ekologicznych i podnoszenia "leśnej"świadomości w skali lokalnej i globalnej.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że zbiorowiska leśne zajmują ok 30% lądów (dla porównania grunty uprawne ok. 24%, a 54% tereny bezleśne: pustynie, półpustynie, tereny zurbanizowane). Jak wylicza ONZ, od lasów uzależniony jest byt 1,6 mld ludzi na świecie (wartość rynku produktów leśnych przekracza 300 mld dolarów rocznie). Są one domem dla 80% gatunków roślin i zwierząt. 1 hektar tajgi wiąże w ciągu roku do 13 ton węgla zawartego w dwutlenku węgla, gdy las tropikalny ok. 8, a liściaste lasy strefy zwrotnikowej 6 - 7 ton.  szacuje się, że drewno, nazywane często surowcem wszech czasów, znalazło 30 tysięcy zastosowań.

Tego dnia wiele szkół bierze udział w akcjach sprzątania lasów czy sadzenia drzew. 21 marca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" spotkaliśmy się z grupą uczniów z ZSP Bukowsko. Uczniowie klasy IV i V z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o biologi zwierząt zgromadzonych w sali edukacyjnej. Poprzez zabawę utrwalili wiadomości o warstwowej  budowie lasu, roślinach i zwierzętach. I chociaż tego dnia silny wiatr uniemożliwił nam wejście na ścieżkę edukacyjną, to jednak parę słów o lesie w lesie udało się powiedzieć. Wybraliśmy się m. in. na skład drewna i miejsce postoju, po drodze rozmawiając o pracy w lesie , rozpoznając gatunki drzew i geofity. Na koniec wycieczki tradycyjnie ognisko tylko tym razem z jarskim "menu"- pieczonymi ziemniakami i jabłkami.