Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Rymanów obchodzi w tym roku jubileusz 70 lat służby rymanowskim lasom

5 września 2014 roku Nadleśnictwo Rymanów obchodzi jubileusz 70 lat służby rymanowskim lasom. Ten jubileusz zbiega się z 90-leciem istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Nadleśnictwo Rymanów obchodzi w tym roku 70 lat służby rymanowskim lasom. Ten jubileusz zbiega się z 90-leciem istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Dzień uroczystych obchodów tego święta tj. 05.09.2014 roku, leśnicy z Nadleśnictwa Rymanów i zaproszeni goście rozpoczęli od mszy świętej. Płomienną homilię wygłosił kapelan krośnieńskich leśników ks. prałat Jan Cebulak. Odwoływała się ona do nauk św. Jana Pawła II. Przypomniał także, że to właśnie z terenem będącym w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów szczególnie związany był Karol Wojtyła.
Część oficjalna rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia 70 lat pracy leśników. Prezentację tą prowadził Bogusław Famielec od 28.08.2014 roku powołany na Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Jednak to on był nadleśniczym Nadleśnictwa Rymanów ponad 20 lat (w okresie od 1 stycznia 1994 do 28 sierpnia 2014 roku).
Obchody były okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Kordelasem leśnika odznaczeni zostali leśniczy Paweł Grodziński, leśniczy Robert Niemczyk i inżynier nadzoru Maciej Szpiech. Sam moment wręczenia kordelasów, był o tyle bardziej wzruszający, że odznaczeni odbierali go z rąk Dyrektora RDLP w Krośnie Bogusława Famielca, który do niedawna, jako nadleśniczy, był ich bezpośrednim przełożonym. Wręczanie odbyło się w asyście Z-cy Dyrektora RDLP w Krośnie Artura Królickiego.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Podkarpackiego „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali: złotym Maria Szkutnik, brązowym: Rafał Wróblewski, Magdalena Lorenc, Dariusz Puchalik i Maciej Szpiech. Medale zostały wręczone przez Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Starży Pożarnych druha Jana Kilara w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku brygadiera Krzysztofa Dżugana oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie starszego brygadiera Mariusza Bieńczaka.
Również Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Sasin, za zasługi dla związku odznaczył Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich" Bożenę Miklaszewską a brązowymi odznakami Jolantę Kleban i Rafała Wróblewskiego. Dekoracjo dokonał Wiceprzewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jerzy Miliszewski.
Uchwałą Kapituły Odznaki Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  złotą „Odznaką za zasługi dal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uhonorowano Pawła Panasia, Marka Korytkę i Józefa Puchalika, srebrną Beatę Okoczuk, Jolantę Kleban i Jolantę Rysz, brązową Łukasza Michalaka. To wyjątkowe odznaczenie wręczał generał brygady January Komański i prezes Związku byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ppłk Andrzej Iskrowicz.
Na cześć odznaczonych zespół sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku wykonał sygnał Darz Bór.
Równie wzruszające były wystąpienia zaproszonych gości. Często odwołujące się do długich lat współpracy z nadleśniczym Bogusławem Famielcem i Nadleśnictwem Rymanów. Uwzględniając zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec wręczył Bogusławowi Famielcowi Medal za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów.
Niezwykłe odznaczenie przygotowała Elżbieta Nadziakiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Bogusław Famielec za ślad zostawiony w historii Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, został odznaczony Medalem Wyspiańskiego.
Na ręce Dyrektora RDLP w Krośnie spłynęło wiele listów gratulacyjnych przygotowanych przez władze samorządowe, koła łowieckie, organizacje pozarządowe, firmy z którymi przez wiele lat współpracowało Nadleśnictwo Rymanów.
Szczególnie wzruszającym momentem było wystąpienie p.o. Nadleśniczego w Nadleśnictwie Rymanów Marii Szkutnik, która w krótkim przemówieniu, życząc sukcesów na nowym stanowisku, podziękowała Dyrektorowi RDLP w Krośnie Bogusławowi Famielcowi za wiele lat kierowania Nadleśnictwem Rymanów. Drobny upominek, jakim była kronika Nadleśnictwa Rymanów, został wręczony w asyście Anny Suwały, Jolanty Rysz, Marka Korytki i Piotra Różowicza.
Obchody zakończyła wspólna fotografia pracowników Nadleśnictwa Rymanów i ich przyjaciół, którzy zaszczycili swoją obecnością obchody 70 lecia Nadleśnictwa Rymanów.
Okazją do wspomnień była biesiada przygotowana po zakończeniu uroczystości.