Asset Publisher Asset Publisher

Puławy połączone z Polanami Surowicznymi nową drogą

Dnia 5 grudnia 2014 roku dokonano oficjalnego otwarcia drogi Polany Surowiczne – Puławy.

W przecięciu jodłowej wstęgi wzięli udział : Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Bogusław Famielec,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Paweł Panaś wraz z pracownikami, którzy nadzorowali budowę drogi. Ze strony wykonawcy (drogę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z.o.o. z Jasła)  otwierali  Członek Zarządu z-ca Dyrektora ds. wykonawstwa Andrzej Ziaja, Dyrektor  ds. technologii i rozliczania budów Jarosław Górniak i Andrzej Pacana, który był kierownikiem tej budowy. Miłym akcentem było odsłonięcie kapliczki poświęconej św. Franciszkowi, który ma czuwać nad wszystkimi użytkownikami tej drogi.. Powstała ona z inicjatywy miejscowych leśniczych.

Idea stworzenia ciągu komunikacyjnego, który udostępni d-stany leśnictw Szklary i Puławy powstała w 2011 roku. Uszkodzony most na rzece Wisłok w Pastwiskach  przez wiele lat powodował utrudnienia w prawidłowej gospodarce leśnej. Tymczasowym rozwiązaniem był bród wykonany przez Nadleśnictwo Rymanów na początku lat 90 XX wieku. Niestety w okresie miesięcy XI-III  wywóz drewna, jak i transport jakichkolwiek materiałów do Puław był niemożliwy (przejazd zamarzał, bądź piętrzyła się na nim kra lodowa). W 2012 roku z kilku wariantów potencjalnej drogi, wybrano opcję najkorzystniejszą pod względem gospodarczym, jak również ekologicznym (skrócono długość tras zrywkowych i wyprowadzono zrywkę drewna z dolin potoków Polańskiego i Surowicznego).

W czerwcu 2013 został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi Polany Surowiczne – Puławy. Zamówienie udzielono firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Jaśle.

Już w lipcu 2013 roku firma rozpoczęła prace na placu budowy. Zaangażowanie ze strony wykonawcy, inspektora nadzoru i pracowników nadleśnictwa pozwoliła zamknąć inwestycję w miesiącu listopadzie 2014 roku. Droga Polany Surowiczne- Puławy, o długości 6718 metrów, została ukończona w terminie i zamknęła się w przewidzianym budżecie.

Mamy nadzieję, że droga nie będzie spełniała tylko funkcji gospodarczych, ale stanie się miejscem spacerów i wycieczek rowerowych. Szczególnie, że również w 2014 roku wykonano szlak konny, biegnący wzdłuż rzeki Wisłok. Stanowi on wraz z nową drogą pętlę wokół góry Polańskiej.