Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie wyremontujemy drogę

Lasy Państwowe od wielu lat realizują wspólne przedsięwzięcia drogowe z jednostkami samorządu terytorialnego.

W dniu 15.06.2022 r. w siedzibie Gminy Zarszyn miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Zarszyn a Nadleśnictwem Rymanów w sprawie współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej pn.: „Remont drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr ewid. 755, 754 i 710 w miejscowości Posada Zarszyńska”.