Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzenia lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Rymanów prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rymanów sporządzono na lata 2019 - 2028. Został on zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem z dnia 21.05.2020 r. znak sprawy:                       DL-WGLI.4100.80.2019.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rymanów na lata 2019-2028 zawiera zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Beskid Niski PLB180002, Las Hrabeński PLH180039 i Patria nad Odrzechową PLH180028, w częściach pokrywających się z obszarem będącym w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów.