Asset Publisher Asset Publisher

„O spotkaniu leśników i przewodników słów kilka…”

Wielofunkcyjna gospodarka leśna to temat przewodni spotkania leśników i przewodników, które odbyło się w minioną sobotę (dnia 14 grudnia 2019 r.) w Rymanowie Zdroju, w roku 95-lecia PGL LP oraz 75-lecia Nadleśnictwa Rymanów.

            Organizatorami spotkania były:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Brzozów, Nadleśnictwo Dukla, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Lesko, Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Rymanów.

            Chęć uczestnictwa zgłosili przewodnicy zrzeszeni w oddziałach PTTK w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie, pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz  osoby związane z branżą turystyczną.

            W części wykładowej uczestnicy mieli okazje zapoznać się ofertą turystyczno - edukacyjną nadleśnictw organizujących spotkanie.  Ważną częścią wydarzenia był panel tematyczny poświęcony gospodarce leśnej na przełomie 95 lat funkcjonowania PGL LP zarówno w skali kraju, jak na terenach lokalnych nadleśnictw.

            Uczestników spotkania przywitał Paweł Panaś - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. Zwrócił uwagę, że udostępnianie lasu dla potrzeb edukacji i turystyki nabiera coraz większego znaczenia w naszej pracy, a trwale zrównoważona gospodarka leśna jest gwarantem wypełniania przez las równocześnie wszystkich jego funkcji: społecznych, ochronnych i produkcyjnych.

            O znaczeniu leśnictwa dla zrównoważonego rozwoju na przykładzie Nadleśnictwa Bircza opowiadał Piotr Nieckarz. Ewa Wydrzyńska – Scelina z Nadleśnictwa Baligród przedstawiła temat ogólnopolskiej inwentaryzacji ścieżek i szlaków turystycznych i edukacyjnych.  O spostrzeżeniach i doświadczeniach po dwóch sezonach turystycznych od oddania do użytku wieży widokowej na Cergowej oraz o ścieżce przyrodniczej do Złotej Studzienki opowiadała Paulina Zdeb z Nadleśnictwa Dukla. Ciekawą propozycję wycieczki w lesie „Orli Kamień” zaproponował  Tomasz Masłowski  z Nadleśnictwa Brzozów.  Przebieg Międzynarodowej Leśnej Ścieżki Dydaktycznej Udava - Solinka opisał  Edward Orłowski z Nadleśnictwa Komańcza. Planowane inwestycje na potrzeby edukacji i turystyki w Nadleśnictwa Lutowiska przedstawiła Marta Ziemniewicz. Podsumowaniem części prelekcyjnej była prezentacja Barbary Kułak z Nadleśnictwa Rymanów, której najważniejsze komunikaty dotyczyły zasad hodowli, użytkowania i ochrony lasu, wzrostu lesistości naszego kraju, zwiększającego się udziału drzewostanów liściastych w lasach, ochrony przyrody w lasach, ochrony przeciwpożarowej oraz drewna jako surowca odnawialnego ale również surowca o znaczeniu strategicznym dla gospodarki kraju.

            Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji historyka, autora licznych artykułów przybliżających historię Podkarpacia – Krzysztofa Buczka pt. „Dziedzictwo utracone pogranicza polsko – słowackiego”

            Kolejna część spotkania odbyła się w lasach leśnictwa Rymanów Zdrój. Temat gospodarki leśnej w uzdrowiskowych lasach ochronnych przybliżył miejscowy leśniczy -  Marian Dąbrowski oraz Jan Kułak- inżynier nadzoru tut. nadleśnictwa. Lasy, które tworzą klimat sprzyjający szybszej rekonwalescencji, muszą być również „pod specjalnym nadzorem” (z uwagi na silną antropopresję) jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osób w nich wypoczywających.

            Spacer po uzdrowisku Rymanów Zdrój był również okazją przybliżenia postaci założycieli uzdrowiska - Anny i Stanisława Potockich.

            Leśne szkolenia dla przewodników wpisały się już w kalendarz naszej współpracy, dlatego z pełnym przekonaniem mówimy „Do zobaczenia za rok”, być może nawet po sąsiedzku  …