Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych. Ze względu na rodzaj użytków leśnych użytkowanie lasu dzieli się na:

  • główne (dotyczące pozyskania i wykorzystania surowca drzewnego)
  • uboczne (dotyczące pozyskania i wykorzystania innych użytków niedrzewnych min. owoców, grzybów leśnych, żywicy).

Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi. Podstawą do opanowania tej dziedziny wiedzy jest nauka o drewnie.

UŻYTKOWANIE GŁÓWNE

Rozmiar pozyskania drewna w Nadleśnictwie Rymanów na lata 2019-2028 został obliczony przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu i został zatwierdzony Decyzją  Ministra Środowiska w dniu 21.05.2020  roku. Wielkość etatu pozyskania drewna stanowią: użytki rębne oraz przedrębne.

 

UŻYTKOWANIE UBOCZNE

Nadleśnictwo Rymanów w ramach planowych cięć pielęgnacyjnych pozyskuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia ok. 150 szt. choinek świerkowych oraz stroisz jodłowy.