Asset Publisher Asset Publisher

2 lutego już po raz 50- ty obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł

Bagna, trzęsawiska, moczary – kiedyś nazywane „nieużytkami”, bez większego znaczenia. Dzisiaj ich rola odwróciła się całkowicie i traktowane są jako siedliska priorytetowe.

W Polsce mokradła stanowią 14 % powierzchni kraju , z czego 4 % zajmują torfowiska.

Są to ekosystemy szczególnie wrażliwe na  zanieczyszczenia środowiska i zmiany stosunków wodnych

  • Stanowią ostoję bioróżnorodności
  • Torfowiska są w stanie zmagazynować 3-krotnie więcej wody niż las o tej samej powierzchni
  • Stanowią rezerwuar wody

Na świecie wyznaczono 2 293  obszarów wodno – błotnych o międzynarodowym znaczeniu, z tego 19 w Polsce.

Należą do nich m. in.:

  • parki narodowe: Ujście warty, Biebrzański PN, Słowiński PN, Narwiański PN, Poleski PN, Wigierski PN,
  • rezerwaty: Jezioro Łukajno, Jezioro Siedmiu Wysp, Bór na Czerwonem, Świdwie
  • inne: Torfowiska Doliny Izery, Stawy Milickie, Polodowcowe Stawy TPN, Torfowiska TPN.

A z naszego „podwórka” co stanowi taki cenny fragment przyrody?

  • lasy łęgowe – priorytetowe siedliska naturowe, pozostawione bez użytkowania
  • berezednia w rezerwacie przyrody „Kamień nad Jaśliskami”
  • rezerwat przyrody „Źródliska Jasiołki”
  • rozlewiska bobrowe