Asset Publisher Asset Publisher

Ku czci poległych

Dnia 10 czerwca 2015 r. pod pomnikiem „Ku czci poległych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza” w nieistniejącej już wsi Jasiel, odbyły się uroczystości upamiętniające 69 rocznicę poległych i zamordowanych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy MO podczas walk z oddziałami UPA w rejonie strażnicy Jasiel.

Uroczystości te odbywają są co roku, dzięki wspólnemu wysiłkowi organizatorów do których należą: Starosta Sanocki, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Wójt Gminy Komańcza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego I NSZZ FSG w Sanoku.  O oprawę artystyczną zadbali jak co roku uczniowie, harcerze i zuchy  z ZSP w Jaśliskach.  W uroczystym apelu ku czci poległych, w asyście pocztów sztandarowych i 21 Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oddano hołd tym, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Nie zapomniano również o zasługach i poświęceniu kurierów beskidzkich, którzy na Jasielu mają swoje miejsce pamięci- tam również delegacje złożyły wiązanki i wieńce. Podczas uroczystości wręczono wiele odznaczeń za zasługi dla obronności kraju i utrwalania pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski. Za zasługi wnoszone w ochronę miejsc pamięci narodowej oraz krzewienie postaw patriotycznych wyróżnieni zostali również rymanowscy leśnicy: Maria Szkutnik, Dariusz Biłas, Jan Kułak, Piotr Różowicz i Rafał Wróblewski.