Asset Publisher Asset Publisher

Masz do sprzedania las lub grunt do zalesienia? Daj nam znać.

Nadleśnictwo Rymanów informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las lub z przeznaczeniem do zalesienia, spełniających, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów

2) stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych;

umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie części gmin:

  1. Rymanów
  2. Jaśliska
  3. Besko
  4. Bukowsko
  5. Komańcza
  6. Zarszyn

Nieruchomości proponowane do nabycia muszę być położone w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Rymanów.

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: rymanow@krosno.lasy.gov.pl pod nr telefonu: 13 434 42 70

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.