Asset Publisher Asset Publisher

Niech pamięć trwa...

10 czerwca 2014 roku Starosta Sanocki, Zarząd Koła Nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku, Zarząd Koła NR 3 NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Sanoku, Wójt Gminy Komańcza oraz Nadleśnictwo Rymanów zorganizowali uroczystość rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz upamiętnienia kurierów beskidzkich ZWZ i AK oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.

W dniu 17marca 1946 roku dowództwo jednostki wojskowej w Sanoku otrzymało wiadomość o zamierzonym napadzie połączonych sił UPA na strażnicę w Jasielu, gdzie stacjonowało 30 żołnierzy.

Podjęto decyzję o ewakuacji tej placówki do Komańczy. Zebrano eskortę w sile 68 żołnierzy i milicjantów. Grupa ta w dniu 19 marca po przebyciu prawie 20 km dotarła do Jasiela. Nazajutrz rankiem, po spakowaniu sprzętu i dokumentacji, zarządzono wymarsz oddziału. Gdy kolumna wyszła poza obręb wsi, wpadła w zasadzkę połączonych sotni „Bira", „Hrynia" i Mirona" liczących ponad 500 ludzi. W walce zginęło 3-5 żołnierzy. Trzem udało się uciec na stronę czechosłowacką.

Po wyczerpaniu się amunicji 94 żołnierzy i milicjantów upowcy wzięli do niewoli.

Wszystkim związali ręce drutem telegraficznym i w kolumnie odprowadzili do Moszczańca.

Następnego dnia 20 jeńców wypuszczono na wolność. Pozostałych wyprowadzono w okolice wioski Wisłok Wielki i nad wykopanym dołem rozpoczęto egzekucję. Tylko jeden człowiek – strzelec Paweł Sudnik – zdołał uciec, w momencie strzału przeskoczył swój niedoszły grób i lekko ranny uciekał na oślep.

Po kilku dniach, boso i bez ubrania, przybył do sztabu jednostki i zdał relację z tragedii. W jednym zbiorowym grobie odkryto później 36 zwłok. Do tej pory nie wyjaśniono losów 30 żołnierzy".

Przed pomnikiem  „Ku czci poległych  funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP w rejonie Strażnicy WOP Jasiel" i obeliskiem ku czci „Kurierów beskidzkich ZWZ/AK" zaproszone delegacje złożyły wieńce i wiązanki.Jak co roku uczniowie z ZSP w Jaśliskach i drużyny harcerzy  zaprezentowali występ słowno- muzyczny.

W trakcie uroczystości odznaczono osoby zasłużone dla upamiętnienia miejsc walki  i męczeństwa oraz współpracy  ze środowiskami kombatanckimi. Odznaczeniami różnych szczebli wyróżniono wielu leśników: Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych Artura Królickiego, Z- cę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej  Marka Mareckiego, rzecznika prasowego Edwarda Marszałka oraz pracowników Nadleśnictwa Rymanów:  Nadleśniczego Bogusława Famielca, Małgorzatę Korytko, Lucynę Woźniak, Krzysztofa Koterbickiego, Jerzego Miliszewskiego, Macieja Szpiecha, Leszka Gęborysa.

 

Źródło: http://www.stalowa24.pl