Asset Publisher Asset Publisher

O PODGÓRSKICH LASACH Z PRZEWODNIKAMI

Tradycją stało się już grudniowe szkolenie organizowane przez leśników dla branży turystycznej. Tym razem spotkaliśmy się po sąsiedzku, w Nadleśnictwie Brzozów.

2 grudnia br. współorganizowaliśmy razem z Regionalną Dyrekcją LP w Krośnie i nadleśnictwami: Brzozów, Bircza, Strzyżów, Kołaczyce, Lesko szkolenie dla przedstawicieli branży turystycznej. Dotyczyło ono działań podejmowanych przez leśników w ramach prowadzonej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwa miały okazję by zaprezentować bazę turystyczną w swoich jednostakch, przedstawić nowozrealizowane inwestycje edukacyjno -  turystyczne i omówić plany na kolejne lata w zakresie udostępniania lasów.

Spotkanie z przewodnikami PTTK i innymi podmiotami "działającymi" w branży turystycznej to też dobra sposobność do omówienia tematów związanych z pracami prowadzonymi w lasach takimi jak pozyskanie drewna, hodowla lasu, ochrona lasu, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i działania na rzecz ochrony przyrody.

W roku bieżącym przypada jubileusz 100- lecia restytucji żubra w Polsce, dlatego też nie mogło zabraknąć tematyki poświęconej aktualnej sytuacji populacji tych zwierząt na terenie RDLP w Krośnie.

W ramach części terenowej Nadleśnictwo Brzozów razem z Towarzystwem Przyjaciół Brzozów Zdrój zaprezentowali nową, wspólną realizację tj. ścieżkę poświęconą istniejącemu kiedyś uzdrowisku Brzozów - Zdrój i deskale pamięci brzozowskich żydów.

Dziękujemy uczestnikom za poświęcony nam czas i liczymy na kolejne spotkanie w 2024 r. - tym razem w roku jubileuszu 100-lecia Lasow Państwowych !