Asset Publisher Asset Publisher

Połączyły nas drzewa

2 400 sadzonek dębu - tyle młodych drzewek posadziliśmy w leśnictwie Pastwiska w ramach akcji #łącząnasdrzewa

 

To już trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii, której założeniem jest wspólne odnawianie lasu z udziałem leśników oraz szkół, instytucji i innych organizacji na co dzień niezwiązanych z lasami.

Tegoroczna edycja akcji #łącząnasdrzewa poświęcona była pamięci Jana Pawła II.

Aktywność na świeżym powietrzu w okolicznościach budzącej się do życia przyrody - takie piątki lubimy bardzo.

Wspólnie z rymanowskimi leśnikami oraz Panem Arturem Królickim - Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nowy las posadzili:
- uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Odrzechowej wraz z Panią Dyrektor Magdaleną Sobotą
- Pani Aneta Woźniak - Zastępca Wójta Gminy Zarszyn
- Pan Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów
- Pan Mariusz Bałaban - Wójt Gminy Besko
- Pan Adam Dańczak - Wójt Gminy Jaśliska
- Pan Andrzej Pitrus - Przewodniczący Rady Gminy w Rymanowie
- Pan Dariusz Puchalik - Przewodniczący Rady Gminy w Jaśliskach (tutaj w podwójnej roli, gdyż na co dzień pracuje w leśnictwie Lipowiec tut. nadleśnictwa)
- OSP Ladzin
- OSP KSRG Rymanów

Serdeczne podziękowania za przybycie i aktywny udział dla wszystkich uczestników.