Asset Publisher Asset Publisher

Promocja turystyki w regionie

Nadleśnictwo Rymanów jest jednym z partnerów biorących udział w projekcie, którego zadaniem jest udostępnienie turystom i kuracjuszom bazy atrakcji przyrodniczych i turystycznych zlokalizowanych na terenie gmin: Besko, Rymanów, Bukowsko i Zarszyn.

Partnerem wiodącym projektu pod nazwą "Zakup wyposażenia do Biura Informacji Turystycznej i Galerii  Sztuki, wydanie publikacji i utworzenie strony internetowej oraz organizacja spotkań promocyjnych" jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Realizacja zadania przewiduje oznakowanie 16 atrakcji przyrodniczych takich jak pomniki przyrody, obszarów chronionych czy osobliwości przyrodnicze. W ramach projektu w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju odbywają się nieodpłatne, ogólnodostępne prelekcje. Nadleśnictwo Rymanów również prezentowało walory przyrodniczo- turystyczne "swojego" terenu podczas spotkania które miało miejsce 5 listopada 2014r. W trakcie prelekcji wyświetlony został też film "90 lat Lasów Państwowych" oraz "Leśne Rezerwaty Podkarpacia- Źródliska Jasiołki"

Więcej informacji dotyczących całego projektu znajduje się na stronie Biura Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju:  http://www.info.rymanow.pl/bit/