Asset Publisher Asset Publisher

Rajd gimnazjalistów z okazji Dnia Ziemi

Uczniowie  klas gimnazjalnych z ZSP w  Rymanowie i ZSP w Klimkówce rozpoczęli długi weekend nieco wcześniej. Ostatni dzień  kwietnia spędzili aktywnie wędrując  od  swoich szkół przez Przymiarki do Bałucianki. Rajd taki zorganizowany został po raz pierwszy z okazji Dnia Ziemi,  wspólnie przez Nadleśnictwo Rymanów i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych. Opiekunami grupy  „rymanowskiej" byli Pan Ignacy Bielecki, pracownik ZKPK; ze strony szkoły: Pan Wojciech Krukar i Pani  Agnieszka Zięba. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z (geo)morfologią terenu, który zamieszkują, regionalizacją przyrodniczo- leśną i formami ochrony przyrody. Grupa z Klimkówki, poprowadzona przez pracowników nadleśnictwa (B. Kułak, B. Rysz) i opiekunów placówki oświatowej Sławomira Kasperkowicza i Joannę Wójcik- Kaczor, przeszła trasą do Kościółka p.w. Św. Krzyża, czerwonym szlakiem, przez nieistniejącą wieś Wólke do miejsca spotkania. Na szczycie Przymiarek- czas wolny, połączony ze wspólnym „grillowaniem". Źródła podają, że przy dobrej widoczności można dostrzec stąd Tatry. Na koniec zeszliśmy do Bałucianki, gdzie znajduje się zabytkowa XVII-wieczna cerkiew, odbudowana ogromnym wysiłkiem m.in. mieszkańców Bałucianki i innych darczyńców. Otwarcie odremontowanej cerkwi nastąpiło blisko rok temu, 16 sierpnia 2013r. Mamy nadzieję, że nasz pierwszy wspólny rajd z okazji Dnia Ziemi, wpisze się na stałe w kalendarz leśnych imprez edukacyjnych i zachęci do poznawania bogactwa przyrodniczo- historycznego swojej małej ojczyzny.