Asset Publisher Asset Publisher

Święto Drzewa 2020

"Milsze jest człowiekowi jedno drzewo, które sam zasadził, niż cały ogród przez innych zasadzony." *

10 października obchodzone jest  Święto Drzewa 

Początki międzynarodowej akcji sadzenia drzew sięgają 1872 roku, a jej inicjatorem był miłośnik przyrody i sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych Julius Sterling Morton. Dostrzegając rolę drzew, gorąco apelował o ich sadzenie.

W przeddzień Święta Drzewa, wspólnie z uczniami  Szkoły Podstawowej w Pielni posadziliśmy w otoczeniu szkoły 10 młodych brzóz.

Drzewa to największe rośliny na świecie

Najwyższym drzewem w Polsce jest daglezja zielona rosnąca na w paśmie góry Klimczok w Beskidzie Śląskim, najstarsze drzewo to cis henrykowski (woj. dolnośląskie), a najgrubsze - topola lesznowska w okolicach Warszawy.

Drzewa – producenci

Zwykło się mówić się, że lasy to „płuca Ziemi”, trzeba jednak pamiętać, że lasy deszczowe uwalniają do atmosfery porównywalną ilość tlenu co fitoplankton oceaniczny.

Drzewa wpływają na klimat

W miastach drzewa regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatur i zwiększając wilgotność powietrza. Chronią przed wiatrem, słońcem, redukują hałas, tworzą przyjazną przestrzeń.

Drzewa chronią

Niezastąpiona jest ich rola w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji.

Drzewa to świadkowie historii

Spotkamy je przy starych kościołach, kapliczkach, cmentarzach, sadach. Często są jedynym  świadectwem po nieistniejących już dzisiaj wioskach.

Drzewa to większa różnorodność biologiczna

Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt.

Drzewa leczą

Sylwoterapia to jedna z naturalnych terapii polegająca na pobudzaniu witalnych sił organizmu poprzez kontakt z drzewami i krzewami. Najprostszą formą tej terapii jest spacer.

 

*Wojciech Bogusławski