Asset Publisher Asset Publisher

W HOŁDZIE ZAŁOŻYCIELOM RYMANOWA ZDROJU

Dnia 31 maja 2014r. staraniem kilku instytucji: Nadleśnictwa Rymanów, Gminy Rymanów, Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” oraz Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, miało miejsce odsłonięcie dwóch tablic upamiętniających życie i działalność rodziny Potockich.

Pierwsza z nich umieszczona została na fasadzie budynku dawnego dworu rodziny Potockich, a dzisiejszej siedziby Nadleśnictwa Rymanów i poświęcona  w hołdzie hrabinie Annie z Działyńskich Potockiej „opiekunce ubogich, chorych i potrzebujących, która swoją wiedzę, umiejętności, talent i serce oddała ziemi rymanowskiej".

Druga tablica usytuowana jest w pobliskim parku podworskim, któremu tego dnia nadano imię Anny i Stanisława Potockich.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej: doradca Marszałka Województwa Podkarpackiego –Pan Jan Bury, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego- Pan Janusz Konieczny, Z- ca Dyrektora RDLP w Krośnie ds. Gospodarki Leśnej – Pan Marek Marecki, Radna Rady Powiatu krośnieńskiego – Pani Grażyna Skolarczyk, Burmistrz Gminy Rymanów- Pan Wojciech Farbaniec,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie – Pan Henryk Smolik wraz z Radnymi.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli członkowie rodziny hr. Anny z Działyńskich Potockiej: Córka Jana Potockiego- Pani Krystyna Płazak- Potocka, Pan Jerzy Potocki, Pani Elżbieta Carlson, Pan Marek Stella- Sawicki, Pan Jerzy Potocki, Pan Jan Potocki, Pan Krzysztof Potocki, Pan Władysław Potocki, Pan Piotr Komornicki.

Swoją obecność w sposób szczególny zaznaczyły poczty sztandarowe okolicznych szkół, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rymanowie i Nadleśnictwa Rymanów.

Uroczystości rozpoczęła uroczysta Sesja Rady Miejskiej, a po niej msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Rymanowie, podczas której Ks. Mieczysław Szostak przybliżył postać hr. Anny Potockiej. Kolejnym puntem programu był przemarsz na pobliski cmentarz, gdzie na grobie hr. Potockiej złożono kwiaty. Następnie zebrani udali się na ulicę Dworską. Tutaj przed siedzibą Nadleśnictwa Rymanów wszystkich gości, w imieniu organizatorów, przywitał Pan Nadleśniczy Bogusław Famielec. Swoje słowa, często ze wzruszeniem w głosie, skierowali do obecnych potomkowie Potockich, dziękując za pamięć i hołd oddany Annie i Stanisławowi. Żywym świadectwem tego spotkania będzie krzew kłokoczki posadzony przed budynkiem.

W odremontowanym parku  odsłonięto tablicę informującą o nowej nazwie tego miejsca. Ostatnim punktem programu był występ artystyczny pt. „Bliźniemu swemu" przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej im. Hr. Anny z Działyńskich Potockiej.

"To Ci pierwsi Potoccy z Rymanowa, których pamięć żyje wśród najszlachetniejszych pełna czci i podziwu; ta pamięć czysta i błogosławiona , to nasza wielka i cudna spuścizna" ("Mój Pamiętnik" Anna Stanisławowa Potocka- słowo od wydawców).