Asset Publisher Asset Publisher

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE - zapraszamy do udziału w konsultacjach

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przedstawia do konsultacji społecznych propozycje aktualizacji listy obszarów, na których zgodnie z poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 roku wprowadzone zostały wyłączenia oraz ograniczenia w pozyskaniu drewna.

Termin wyłożenia dokumentów: od 5 do 12 czerwca 2024 roku.

Do projektów, w terminie wyłożenia, mogą być wnoszone uwagi i wnioski:

1.W formie pisemnej, na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno.
2. Ustnie do protokołu.
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 422) na adres email: sekretariat@krosno.lasy.gov.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządzony zostanie protokół i przekazany Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w celu dalszego procedowania.

Komplet dokumentów w BIP https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-krosnie/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia


Znajdą tam Państwo:

1. Mapy: propozycje aktualizacji listy obszarów – opracowanie RDLP w Krośnie,
2. Mapy: lista obszarów wyłączonych na podstawie polecenia Ministra Klimatu i Środowiska
    z dnia 8 stycznia 2024r.,
3. Analiza ekonomiczno - gospodarcza wyłączeń z dnia 8 stycznia 2024r. oraz analizę skutków, gospodarczych wprowadzenia aktualizacji listy obszarów opracowanych przez RDLP w Krośnie.
4. Polecenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2024r. polecające przeprowadzić aktualizację listy obszarów objętych poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.
5. Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych do spraw aktualizacji listy obszarów pozostających w zarządzenie PGL LP, na których wprowadzone będą wyłączenia oraz ograniczenia w pozyskiwaniu drewna.

 

    Janusz Starzak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Krośnie