Asset Publisher Asset Publisher

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Asset Publisher Asset Publisher

Park przy nadleśnictwie w „okrojonym” składzie

Po pierwsze- zapobiegać powstaniu zagrożenia! Ta zasada przełożyła się na niełatwą decyzje o usunięciu pięciu drzew z zabytkowego parku, otaczającego siedzibę Nadleśnictwa Rymanów.

Jednym z usuniętych drzew był jesion wyniosły będący jednym z trzech jesionów stanowiących grupowy pomnik przyrody. W ubiegłym roku nadleśnictwo wystąpiło do Rady Gminy w Rymanowie o zniesienie ustanowionej formy ochrony przyrody ze względu na zły stan zdrowotny (Uchwała Rady Gminy Nr III/15/14 uprawomocniła się 28 stycznia tego roku). Na całej długości pnia i konarach stwierdzono liczne, rozległe zgnilizny i spróchnienia a także owocniki patogenicznych grzybów. Wady te skutkowały pogarszającą się stabilnością drzewa, stwarzając realne zagrożenie dla osób i mienia. Z uwagi na usytuowanie drzewa prace związane z jego wycinką poprzedzone zostały usunięciem konarów. Zabieg tez przeprowadzili pracownicy PSP w Krośnie. Kłoda po wyciętym drzewie pozostanie na terenie parku przypominając o 230- letnim jesionie, który u schyłku swego istnienia mierzył  380 cm obwodu.

Przypuszczając, że wszystkie trzy jesiony mogą mieć podobne pochodzenie planujemy, o ile rok nasienny na to pozwoli, zebrać nasiona z sąsiednich, pomnikowych jesionów, wyhodować i wysadzić  kolejne pokolenie. Umarł król, niech żyje król…

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole z oględzin drzew dokonanych przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu w dniu 15 października 2015 r. do wycięcia planowane są też dwie robinie, kasztanowiec oraz jesion. Na usunięcie wszystkich pięciu drzew nadleśnictwo uzyskało Decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.