Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA W SPRAWIE MONITORINGU

INFORMACJA W SPRAWIE MONITORINGU

Tereny leśne Nadleśnictwa Rymanów są objęte nadzorem mobilnych kamer. Podczas nagrań mogą zostać zarejestrowane dane osobowe, których administratorem jest Nadleśnictwo Rymanów, ul Dworska 38, 38-480 Rymanów.

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu, czystości terenu nadleśnictwa o powierzchni 20 742 ha oraz kontroli innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie  do ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Dane osobowe nie będą dostępne innym odbiorcom.

Więcej informacji uzyskać można od Straży Leśnej pod numerem telefonu 13 43 44 276 lub 605 690 022.


Wykaz instrukcji i rozporządzeń dotyczących BHP

Wykaz instrukcji i rozporządzeń dotyczących BHP

  1. Instrukcja BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej z dnia 24 kwietnia 2012 r. - załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - pobierz
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - pobierz
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej - pobierz
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - pobierz
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych - pobierz
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku, w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - pobierz
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku, w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet - pobierz
  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w ekrany monitorowe - pobierz
  9. Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku, o środkach ochrony roślin - pobierz