Asset Publisher Asset Publisher

Ekomuzeum- beskidzkie wędrowanie

Ekomuzeum- beskidzkie wędrowanie

22 września 2013r. rozpoczęło swoją działalność EKOMUZEUM- BESKIDZKIE WĘDROWANIE.

Inicjatorami powołania do życia tego muzeum bez murów są dwie sąsiadujące Lokalne Grupy Działania: „Dorzecze Wisłoka" i „Kraina Nafty". W praktyce jest to obiekt skupiający w jedną całość rozproszone w terenie przystanki ( jest ich 36) obrazujące wartości przyrodnicze, kulturowe, rzemieślnicze. Celem powstania takiego  „tworu" jest ochrona dziedzictwa regionalnego, jego zasobów  naturalnych i historycznych, ale także rozwój turystyki i promocja lokalnych wyrobów. Jednym z punktów na mapie Ekomuzeum jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Hrendówka", który co roku (od początku swojej działalności tj. od 2004r) w ramach samej tylko edukacji odwiedza blisko tysiąc osób. Więcej informacji uzyskać można na stronie www.beskidzkiewedrowanie.pl