Asset Publisher Asset Publisher

Gdzie zapalić ognisko

OGIEŃ W LESIE – zagrożenie dla środowiska

 

W okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli od 1 kwietnia do 31października, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu. Pożar lasu to zagłada dla świata roślin i zwierząt.

  • Zniszczenia roślinności leśnej

Ogień niszczy całkowicie warstwę runa i podszytu, a często i warstwę koron. Ocalałe drzewa są osłabione i mniej odporne na działalność szkodliwych owadów i grzybów.

  • Śmiertelna pułapka dla zwierząt

- zwierzęta w płonącym lesie wpadają w popłoch, tracą orientację i często wpadają wprost pod koła nadjeżdżających samochodów

- małe ssaki, gniazdujące na ziemi ptaki i ich lęgi, płazy, gady nie mają szans ucieczki

  • Zmiana mikroklimatu

- wypalona warstwa próchnicy zakwasza glebę

- zmieniają się stosunki wodne

- uruchomione zostają lotne piaski, gleba podlega erozji

 

OGIEŃ W LESIE – normy prawne

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2020 poz. 6 z późn. zm.), w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo , a w szczególności:

  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  • korzystania z otwartego płomienia
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

Za rozpalanie ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych, w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych (art. 82 Kodeksu wykroczeń), grozi mandat do 500 zł bądź też może zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie (wówczas kara może być wyższa).

 

OGNISKO W LESIE – miejsca wyznaczone

Zgodnie z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu

  • Stałe miejsca posługiwania się otwartym ogniem w lesie wyznacza nadleśniczy poprzez ich techniczne zagospodarowanie. Miejsca te wyznacza się jedynie w celach turystyczno-wypoczynkowych.
  • Nadleśniczy może w okresach szczególnego zagrożenia pożarowego lasu, wstrzymać wyznaczanie miejsc posługiwania się otwartym ogniem oraz anulować miejsca wcześniej wyznaczone

Miejsca na terenie Nadleśnictwa Rymanów w których można rozpalić ognisko (stałe i wyznaczone miejsca posługiwania się ogniem):

1. Pastwiska - miejsce postoju pojazdów, wiata turystyczna, miejsce na ognisko

https://goo.gl/maps/tWNBMm6kRmFigT1v6

2. Wola Niżna (las Szachty) – miejsce postoju pojazdów, ławostoły, miejsce na ognisko

https://goo.gl/maps/AHZkfDS11YHQH7dHA

3. Wola Niżna (las Szachty) – miejsce postoju pojazdów, wiata turystyczna z grillem

https://goo.gl/maps/dEjUb6vwbFVFaFRt5

4. Czeremcha – wiata turystyczna z grillem

https://goo.gl/maps/RCWj1Kh2tXe6oDFX8

5. Polany Surowiczne – wiata turystyczna z grillem

https://goo.gl/maps/BcV9XypixMYxxAfK9

6. Wiata turystyczna z grillem przy czerwonym głównym szlaku beskidzkim w paśmie Bukowicy

https://goo.gl/maps/jt4s7JUCwFmdf85G6

7. Puławy - pole biwakowania, zadaszenia, ławostoły, miejsce na ognisko

https://goo.gl/maps/YTrnX5jkivNNNXTP8

8. Jasiel – teren rezerwatu przyrody „Źródliska Jasiołki”- brak możliwości wjazdu samochodem. Miejsce odpoczynku, pole biwakowe, zadaszenia, ławostoły, możliwość rozpalenia ogniska.

https://goo.gl/maps/7sbhce5KJrVBdAPJ7

9. Miejsce postoju pojazdów - Wola Wyżna (droga w stronę rezerwatu przyrody "Źródliska Jasiołki")

https://maps.app.goo.gl/KZc8rgbGgeccu7DS8

10. Miejsce odpoczynku z paleniskiem na trasie ścieżki przyrodniczej "Hrendówka"

https://maps.app.goo.gl/SKj1rpVyQ82QwM3D8