Asset Publisher Asset Publisher

Leśne żywioły

Zapraszamy do udzialu w konkursie "Leśne żywioły" organizowanym przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w ramach obchodów 100-lecia Lasów Państwowych.

Konkurs skierowany jest dla szkół ponadpodstawowych mających siedzibę w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie.

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki klęsk żywiołowych w lasach w aspekcie przyczyn występowania różnego typu zagrożeń dla ekosystemu leśnego.

Dokumenty związane z organizacją konkursu i uczestnictwem do pobrania poniżej.