Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów utworzono dotąd trzy pomniki przyrody żywej (jeden grupowy w obrębie Rymanów i dwa indywidualne w obrębie Jaśliska). Są to:

  1. obręb Jaśliska
  • cis pospolity – oddz. 55a, leśnictwo Szachty - nr 22 wg rejestru wojewódzkiego
  • cis pospolity o nazwie "Piotruś" – oddz. 36a, leśnictwo Szachty – nr 23 wg rejestru wojewódzkiego
  1. obręb Rymanów
  • grupa trzech jesionów wyniosłych – oddz. 83a,b leśnictwo Rymanów Zdrój, (park w otoczeniu budynku Nadleśnictwa) – nr 92 wg rejestru wojewódzkiego