Asset Publisher Asset Publisher

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

INFORMACJA
dot. przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków
w Nadleśnictwie Rymanów

 

  1.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 7:00  - do godziny 16:00.
  2. Zastępca Nadleśniczego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków  w piątki od godziny 7:00  - do godziny 15:00.
  3. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Rymanów jest Pan Łukasz Michalak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów.