Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią 52,80 ha Nadleśnictwa Rymanów.

 

Obejmują one m. in.: torfowiska, bagna i młaki śródleśne, porośnięte roślinnością szuwarową, łąkową i zaroślową, fragmenty muraw kserotermicznych, rumowisko skalne powoli opanowane przez roślinność pionierską oraz ostoje zwierzyny łownej.

Użytki ekologiczne - akty ustanawiajace:

  • Uchwała Nr LXV/379/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany użytków ekologicznych ustanowionych Uchwałą Nr XXXIX/232/17 z dnia 31 maja 2017 r Rady Gminy Jaśliska w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych w obrębach geodezyjnych Darów, Moszczaniec, Jasiel, Polany Surowiczne, Rudawka Jaśliska i Surowica na terenie Gminy Jaśliska (Dz.U.Woj.Podk. z dnia 08.11.2018r. poz. 4708).
  • Uchwała Nr LXV/380/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany użytków ekologicznych ustanowionych Uchwałą Nr XXXIX/232/17 z dnia 31 maja 2017 r Rady Gminy Jaśliska w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych w obrębie geodezyjnym Rudawka Jaśliska na terenie Gminy Jaśliska (Dz.U Woj.Podk. z dnia 08.11.2018r. poz. 4709).
  • Uchwała Nr LXV/381/18  Rady Gminy Jaśliska z dnia 18.10. 2018 r. w sprawie  uszczegółowienia użytków ekologicznych uznanych za użytki ekologiczne Uchwałą Nr XXXVII/222/98 z dnia 27 maja 1998 r. Rady Miejskiej w Dukli w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Rymanów w obrębie geodezyjnym Czeremcha (Dz.U. Woj. Podk. Z dnia 08.11.2018 r. poz. 4710).
  • Uchwała Nr LXV/386/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18.10. 2018 r. w sprawie uszczegółowienia użytku ekologicznego ustanowionego Uchwałą Nr XXXIX/231/17 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Gminy Jaśliska w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych w obrębie geodezyjnym Czeremcha i Wola Wyżna na terenie Gminy Jaśliska (Dz.U. Woj. Podk. Z dnia 08.11.2018 r. poz. 4730).
  • Uchwała Nr LXV/387/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18.10.2018 r. w sprawie uszczegółowienia użytków ekologicznych uznanych za użytki ekologiczne Uchwałą Nr XXXVII/222/98 z dnia 27 maja 1998 r. Rady Miejskiej w Dukli w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Rymanów w obrębach geodezyjnych Czeremcha, Daliowa, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna, Wola Wyżna na terenie Gminy Jaśliska (Dz.U.Woj.Podk. z dnia 08.11.2018r. poz. 4715).