Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Rymanów użytki ekologiczne obejmują 20 wydzieleń o łącznej powierzchni 28,57 ha.

Na terenie Nadleśnictwa Rymanów użytki ekologiczne zostały powołane Uchwałą Nr XXXVII/222/98 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 maja 1998 roku. Obejmują one 20 wydzieleń o łącznej powierzchni 28,57 ha. Są to:

  • leśnictwo Lipowiec, oddz.: 119b, 127c, 144b, 147c, 150a, 154b,156a,
  • leśnictwo Rudawka, oddz.: 67f, 88g, 90h,
  • leśnictwo Szklary, oddz.: 4b, 18g, 15c, 21c, 24c, 25f, 25p,
  • leśnictwo Wola Niżna, oddz.: 28k, 93f, 93h.

Utworzone użytki ekologiczne obejmują: torfowiska, bagna i młaki śródleśne, porośnięte roślinnością szuwarową, łąkową i zaroślową, fragmenty muraw kserotermicznych, rumowisko skalne powoli opanowane przez roślinność pionierską oraz ostoje zwierzyny łownej.