Lista aktualności Lista aktualności

Fundacja Pomoc Leśnikom

W dniu 19 marca 2018 r. w Nadleśnictwie Rymanów odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji Pomoc Leśnikom w Krośnie. W zebraniu uczestniczyła Dyrektor RDLP w Krośnie Pani Grażyna Zagrobelna, która jest jednym z założycieli Fundacji.

Rada Fundacji przyjęła roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji i pozytywnie oceniła jego pracę udzielając absolutorium.

Fundacja Pomoc Leśnikom jest organizacją „non profit”, działającą społecznie od 2001 roku, Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000040564) i udziela pomocy wszystkim potrzebującym leśnikom. W okresie od 2001 r. do końca 2017 Fundacja udzieliła pomocy 917 osobom na łączną kwotę 3 617 292 zł. Fundacja dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają jej działalność.

Trzeba jednak pamiętać, że środki Fundacji pochodzą w całości od jej Darczyńców, dlatego, mając na względzie potrzebujących z naszego leśnego środowiska, a oczekujących na pomoc, zwracamy się z gorącym apelem o wpłaty na rzecz Fundacji.  Zachęcamy wszystkich do realizacji stałych comiesięcznych wpłat oraz do odpisu 1% podatku od osób fizycznych.

Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się na stronie: http://www.krosno.lasy.gov.pl/fundacja-pomoc-lesnikom#.WrI6O7pFyUm