Lista aktualności Lista aktualności

Szlaki turystyczne i tematyczne, trasy rowerowe i konne

Warunki naturalne terenu Nadleśnictwa stwarzają doskonałe możliwości rozwoju turystycznego, głównie do uprawiania turystyki kwalifikowanej, tj. pieszej, rowerowej, i konnej.

Warunki naturalne terenu Nadleśnictwa stwarzają doskonałe możliwości rozwoju turystycznego, głównie do uprawiania turystyki kwalifikowanej, tj. pieszej, rowerowej, i konnej.

Turysta – miłośnik historii wędrując szlakami poznaje kulturę i historię tego terenu. O bogatej spuściźnie historycznej mówią cenne zabytki architektury drewnianej, budowle sakralne oraz przydrożne krzyże, figurki i kapliczki. O historii ścierania się wpływów kultury wschodniej i zachodniej na tym terenie świadczą liczne cmentarze rzymskokatolickie, grekokatolickie i żydowskie.

Szlaki turystyczne

Przez teren Nadleśnictwa i w jego zasięgu terytorialnym przebiega:

·         szlak czerwony: Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego,znakowany kolorem czerwonym, biegnie z Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego, będący najdłuższym szlakiem Karpat – ogółem liczy 519 km. Trasa wiedzie głównie leśnymi drogami i ścieżkami. Na teren Nadleśnictwa szlak wchodzi w południowo-wschodniej części obrębu Jaśliska, biegnie Pasmem Bukowicy i Kamienia w kierunku rezerwatu „Bukowica", przez Puławy, Wisłoczek, Rymanów Zdrój do Iwonicza Zdroju w północno-wschodniej części obrębu Rymanów. Trasa w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa liczy 31 km,

·         szlak niebieski: graniczny im. Kazimierza Pułaskiego:Grybów – Nowy Łupków, przebiegający m.in. przez Czeremchę, Kamień, Jasiel, Kanasiówkę, Pasikę, Danawę i Siwakową Dolinę, jest fragmentem szlaku biegnącego z Grybowa poprzez Beskid Niski i Bieszczady do Ustrzyk Dolnych. Trasa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa liczy 19 km,

·         szlak zielony: Besko - Komańcza, biegnący wschodnią częścią Beskidu Niskiego przez Mymoń, Pastwiska, Puławy Górne, Dział, Surowicę, Moszczaniec, Kanasiówkę, Pasikę, Danawę, Garb Średni i Dołżycę. Trasa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa liczy 31 km,

·         szlak żółty: Wola Piotrowa - Kanasiówka, biegnący wschodnią częścią Beskidu Niskiego, przez przełęcz pod Tokarnią, Wisłok Wielki do Kanasiówki. Trasa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa liczy 14 km,

Szlaki tematyczne

·         Polsko-Słowacki Szlak Świątyń Karpackich:Szlak powstał z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2002 roku. Środki pozyskane na ten cel pochodziły m.in. z Fundacji Karpackiej. Swym zasięgiem obejmuje 29 miejscowości Polski i Słowacji. Zaopatrzony jest w tablice informacyjne ze schematem przebiegu trasy. Szlak rozpoczyna się w Stropkovie (Słowacja), łączy najcenniejsze świątynie i miejsca otaczane kultem przez dawnych i obecnych mieszkańców Beskidu Niskiego. Przemierzając szlak podziwiać można piękną przyrodę, zabytkowe uzdrowiska oraz kulturę pogranicza. Szlak prowadzi przez miejscowości: Stropkov – Krusinec – Vyskovce – Vislava – Olsavka – Bukowce – Staskovce – Gribov – Kozuchovce – Mirola – Bodruzal – Krajna Polana – Nizny Komarnik – Komarnik – Barwinek – Trzciana – Dukla – Chyrowa – Wietrzno – Krosno – Miejsce Piastowe – Iwonicz – Rymanów – Królik Polski – Jaśliska.

·         Szlak Architektury Drewnianej: Trasa I krośnieńsko-brzozowska, licząca 134 km, przebiega przez tereny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Pogórze Dynowskie, Kotlinę Sieniawsko-Rymanowską, północną krawędź Beskidu Niskiego i Kotlinę Krośnieńską. W zasięgu Nadleśnictwa na szlaku znalazły się: cerkiew w Bałuciance, kościół w Króliku Polskim oraz zabudowa uzdrowiskowa w Rymanowie Zdroju. Trasa IV sanocko–dukielska o długości 113 km, prowadzi z Sanoka na południe do Komańczy, a następnie na zachód, w kierunku Dukli, Krempnej i dalej na zachód, przez Żmigród, do Pielgrzymki. W zasięgu Nadleśnictwa na szlaku znajduje się cerkiew w Wisłoku Wielkim i zespół urbanistyczny w Jaśliskach.

·         Szlak Naftowy:Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor – Borysław – Drohobycz – Lwów. Transgraniczny szlak łączy ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego.

·         Ścieżka historyczno-krajobrazowa "Na węgierskim trakcie":Utworzona przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, pomiędzy Szklarami a Jaśliskami. Na trasie ścieżki znajdują się kapliczki: „U Jana", „Na Sołtystwie".

·         Beskidzka Trasa Kurierska "Jaga- Kora"- jest rekonstrukcją historycznego szlaku kurierskiego Komendy Głównej ZWZ AK prowadzącego przez teren Beskidu Niskiego, funkcjonującego w latach 1940- 1945. Przez "zieloną granicę" w czasie drugiej wojny światowej przeprawiali się nim uciekinierzy z kraju zagrożeni hitlerowskimi prześladowaniami, ochotnicy pragnący walczyć w oddzialach zbrojnych formowanych na obczyźnie. Trasa przebiegu: Rymanów Zdrój- Wołtuszowa- Wisłoczek- Jawornik- Polany Surowiczne- Wola Niżna- Jasiel

Gminne ścieżki spacerowe

·         z Rymanowa Zdroju przez Kalwarię do Rymanowa,

·         z Rymanowa Zdroju przez Klimkówkę do Iwonicza Zdroju,

·         z Rymanowa Zdroju przez Przymiarki do Iwonicza Zdroju,

·         na Wołtuszowej: "Ścieżka Łemka".

Ścieżka zdrowia

Trasa ścieżki przebiega przez kompleks leśny leśnictwa Rymanów Zdrój. Na jej trasie rozmieszczone są przyrządy gimnastyczne oraz tablice z opisem wykonywania ćwiczeń.

Trasy rowerowe

W zasięgu teryorialnym nadleśnictwa (podając za Biurem Informacji Turstycznej w Rymanowie Zdroju):

·         rowerowy Szlak doliną Wisłoka (zielony),

·         rowerowy Szlak etnograficzny (niebieski),

·         rowerowy Szlak między zdrojami (czerwony),

Transgraniczna sieć tras rowerowych

Transgraniczna sieć ścieżek rowerowych powstała przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego (73%), budżetu państwa (5%) oraz ze środków własnych w ramach projektu pn.: "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko - słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych" - Interreg V- A 2014 - 2020.  Trasy wykorzystują  istniejące drogi leśne, szlaki turystyczne i drogi publiczne.  W ramach projektu oznakowanych zostało po stronie polskiej ok. 150 km a po słowackiej  ponad 50 km ścieżek.  Łącznie wybudowano siedem wiat z funkcją grilla, stojaki rowerowe i pomosty.  Ścieżka wzbogacona została w  tablice informacyjne nawiązujące do osobliwości przyrodniczych i  historii rejonu pogranicza oraz prowadzonej gospodarki leśnej. Folder z przebiegeim tras do pobrania poniżej.