Lista aktualności Lista aktualności

Park przy nadleśnictwie w „okrojonym” składzie

Po pierwsze- zapobiegać powstaniu zagrożenia! Ta zasada przełożyła się na niełatwą decyzje o usunięciu pięciu drzew z zabytkowego parku, otaczającego siedzibę Nadleśnictwa Rymanów.

Jednym z usuniętych drzew był jesion wyniosły będący jednym z trzech jesionów stanowiących grupowy pomnik przyrody. W ubiegłym roku nadleśnictwo wystąpiło do Rady Gminy w Rymanowie o zniesienie ustanowionej formy ochrony przyrody ze względu na zły stan zdrowotny (Uchwała Rady Gminy Nr III/15/14 uprawomocniła się 28 stycznia tego roku). Na całej długości pnia i konarach stwierdzono liczne, rozległe zgnilizny i spróchnienia a także owocniki patogenicznych grzybów. Wady te skutkowały pogarszającą się stabilnością drzewa, stwarzając realne zagrożenie dla osób i mienia. Z uwagi na usytuowanie drzewa prace związane z jego wycinką poprzedzone zostały usunięciem konarów. Zabieg tez przeprowadzili pracownicy PSP w Krośnie. Kłoda po wyciętym drzewie pozostanie na terenie parku przypominając o 230- letnim jesionie, który u schyłku swego istnienia mierzył  380 cm obwodu.

Przypuszczając, że wszystkie trzy jesiony mogą mieć podobne pochodzenie planujemy, o ile rok nasienny na to pozwoli, zebrać nasiona z sąsiednich, pomnikowych jesionów, wyhodować i wysadzić  kolejne pokolenie. Umarł król, niech żyje król…

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole z oględzin drzew dokonanych przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu w dniu 15 października 2015 r. do wycięcia planowane są też dwie robinie, kasztanowiec oraz jesion. Na usunięcie wszystkich pięciu drzew nadleśnictwo uzyskało Decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.