Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

2 lutego już po raz 50- ty obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł

Bagna, trzęsawiska, moczary – kiedyś nazywane „nieużytkami”, bez większego znaczenia. Dzisiaj ich rola odwróciła się całkowicie i traktowane są jako siedliska priorytetowe.

W Polsce mokradła stanowią 14 % powierzchni kraju , z czego 4 % zajmują torfowiska.

Są to ekosystemy szczególnie wrażliwe na  zanieczyszczenia środowiska i zmiany stosunków wodnych

  • Stanowią ostoję bioróżnorodności
  • Torfowiska są w stanie zmagazynować 3-krotnie więcej wody niż las o tej samej powierzchni
  • Stanowią rezerwuar wody

Na świecie wyznaczono 2 293  obszarów wodno – błotnych o międzynarodowym znaczeniu, z tego 19 w Polsce.

Należą do nich m. in.:

  • parki narodowe: Ujście warty, Biebrzański PN, Słowiński PN, Narwiański PN, Poleski PN, Wigierski PN,
  • rezerwaty: Jezioro Łukajno, Jezioro Siedmiu Wysp, Bór na Czerwonem, Świdwie
  • inne: Torfowiska Doliny Izery, Stawy Milickie, Polodowcowe Stawy TPN, Torfowiska TPN.

A z naszego „podwórka” co stanowi taki cenny fragment przyrody?

  • lasy łęgowe – priorytetowe siedliska naturowe, pozostawione bez użytkowania
  • berezednia w rezerwacie przyrody „Kamień nad Jaśliskami”
  • rezerwat przyrody „Źródliska Jasiołki”
  • rozlewiska bobrowe