Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Rymanów obchodzi w tym roku jubileusz 70 lat służby rymanowskim lasom

5 września 2014 roku Nadleśnictwo Rymanów obchodzi jubileusz 70 lat służby rymanowskim lasom. Ten jubileusz zbiega się z 90-leciem istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Nadleśnictwo Rymanów obchodzi w tym roku 70 lat służby rymanowskim lasom. Ten jubileusz zbiega się z 90-leciem istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Dzień uroczystych obchodów tego święta tj. 05.09.2014 roku, leśnicy z Nadleśnictwa Rymanów i zaproszeni goście rozpoczęli od mszy świętej. Płomienną homilię wygłosił kapelan krośnieńskich leśników ks. prałat Jan Cebulak. Odwoływała się ona do nauk św. Jana Pawła II. Przypomniał także, że to właśnie z terenem będącym w zarządzie Nadleśnictwa Rymanów szczególnie związany był Karol Wojtyła.
Część oficjalna rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia 70 lat pracy leśników. Prezentację tą prowadził Bogusław Famielec od 28.08.2014 roku powołany na Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Jednak to on był nadleśniczym Nadleśnictwa Rymanów ponad 20 lat (w okresie od 1 stycznia 1994 do 28 sierpnia 2014 roku).
Obchody były okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Kordelasem leśnika odznaczeni zostali leśniczy Paweł Grodziński, leśniczy Robert Niemczyk i inżynier nadzoru Maciej Szpiech. Sam moment wręczenia kordelasów, był o tyle bardziej wzruszający, że odznaczeni odbierali go z rąk Dyrektora RDLP w Krośnie Bogusława Famielca, który do niedawna, jako nadleśniczy, był ich bezpośrednim przełożonym. Wręczanie odbyło się w asyście Z-cy Dyrektora RDLP w Krośnie Artura Królickiego.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Podkarpackiego „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali: złotym Maria Szkutnik, brązowym: Rafał Wróblewski, Magdalena Lorenc, Dariusz Puchalik i Maciej Szpiech. Medale zostały wręczone przez Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Starży Pożarnych druha Jana Kilara w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku brygadiera Krzysztofa Dżugana oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie starszego brygadiera Mariusza Bieńczaka.
Również Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Sasin, za zasługi dla związku odznaczył Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich" Bożenę Miklaszewską a brązowymi odznakami Jolantę Kleban i Rafała Wróblewskiego. Dekoracjo dokonał Wiceprzewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jerzy Miliszewski.
Uchwałą Kapituły Odznaki Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  złotą „Odznaką za zasługi dal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uhonorowano Pawła Panasia, Marka Korytkę i Józefa Puchalika, srebrną Beatę Okoczuk, Jolantę Kleban i Jolantę Rysz, brązową Łukasza Michalaka. To wyjątkowe odznaczenie wręczał generał brygady January Komański i prezes Związku byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego ppłk Andrzej Iskrowicz.
Na cześć odznaczonych zespół sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku wykonał sygnał Darz Bór.
Równie wzruszające były wystąpienia zaproszonych gości. Często odwołujące się do długich lat współpracy z nadleśniczym Bogusławem Famielcem i Nadleśnictwem Rymanów. Uwzględniając zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec wręczył Bogusławowi Famielcowi Medal za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów.
Niezwykłe odznaczenie przygotowała Elżbieta Nadziakiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Bogusław Famielec za ślad zostawiony w historii Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, został odznaczony Medalem Wyspiańskiego.
Na ręce Dyrektora RDLP w Krośnie spłynęło wiele listów gratulacyjnych przygotowanych przez władze samorządowe, koła łowieckie, organizacje pozarządowe, firmy z którymi przez wiele lat współpracowało Nadleśnictwo Rymanów.
Szczególnie wzruszającym momentem było wystąpienie p.o. Nadleśniczego w Nadleśnictwie Rymanów Marii Szkutnik, która w krótkim przemówieniu, życząc sukcesów na nowym stanowisku, podziękowała Dyrektorowi RDLP w Krośnie Bogusławowi Famielcowi za wiele lat kierowania Nadleśnictwem Rymanów. Drobny upominek, jakim była kronika Nadleśnictwa Rymanów, został wręczony w asyście Anny Suwały, Jolanty Rysz, Marka Korytki i Piotra Różowicza.
Obchody zakończyła wspólna fotografia pracowników Nadleśnictwa Rymanów i ich przyjaciół, którzy zaszczycili swoją obecnością obchody 70 lecia Nadleśnictwa Rymanów.
Okazją do wspomnień była biesiada przygotowana po zakończeniu uroczystości.