Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Na Kamieniu pamięć trwa

Wędrując niebieskim szlakiem granicznym w okolicach Jaślisk, w masywie góry Kamień napotkać można na cmentarz żołnierzy poległych tu w czasie I wojny światowej podczas tzw. „bitwy o przełęcze”.

           W sześciu grobach zbiorowych spoczywają żołnierze  armii rosyjskiej i austro- węgierskiej, którzy na przełomie lat 1914/ 1915 stoczyli na górze Kamień zaciętą walkę o utrzymanie linii frontu biegnącej głównym grzbietem Karpat.

            W 2003 r. z inicjatywy nieformalnej  grupy turystycznej G.I.N. (Galicyjska Inicjatywa Nekropolia), przy współudziale Nadleśnictwa Rymanów przywrócono pamięć temu miejscu. Teren został odkrzaczony, usunięto jeżyny, wybudowano ogrodzenie, zamontowano dzwon z łuski armatniej oraz tablicę informacyjną. Z kamieni, z których nazwę wzięła sama góra, usypany został symboliczny nagrobek. Każdy turysta wędrując do tego miejsca może zabrać napotkany po drodze kamień i dołożyć swoją „cegiełkę pamięci". Grupa G.I.N. co roku odwiedza cmentarz, wykonuje prace remontowe i otacza je pamięcią. Warto odwiedzić jej stronę internetową na której znajduje się obszerny opis historii tego miejsca ( http://www.beskid-niski-pogorze.pl/index.php) .

            Końcem roku 2015, dzięki sprzyjającej pogodzie, staraniem rymanowskich leśników udało się wymienić ogrodzenie wokół miejsc pochówku wraz z bramą. Na wiosnę 2016 zaplanowano jego impregnację oraz wymianę drewnianego krzyża.

            Historia wojenna i lata współczesne spięte zostały klamrą czterech pokoleń leśników związanych z lasami jaśliskimi.  Ze strony nadleśnictwa prace remontowe nadzorował Dariusz Puchalik- podleśniczy Leśnictwa Wola Niżna. Zimą 1914/ 1915 na wspomnianym terenie w armii austro- węgierskiej służył jego prapradziadek-Andrzej  Puchalik. Dodać trzeba, że przed wojną pełnił on służbę gajowego w okolicznych lasach, a do roku 1958 tą sama pracę wykonywał jego syn Paweł.

            O tym, jak żołnierz armii cesarskiej spędził na Górze Kamień zimę w okopach, jak ukrył się przed mrozem w  wielkiej dziupli w pniu buka i korzystając z tego zamaskowania zaskoczył i rozbroił trzech moskali opowiada nam z kolei jego prawnuk -  Józef Puchalik, obecny leśniczy Leśnictwa Szkółkarskiego.

            Historia lubi zataczać koła, ale czas płynie nieubłaganie, dlatego musimy pytać, słuchać, spisywać wszystkie przekazy ustne, żeby historia nie poszła w niepamięć.

 

tekst: Barbara Kułak                                                                 

zdjęcia: Jan Kułak