Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Puławy połączone z Polanami Surowicznymi nową drogą

Dnia 5 grudnia 2014 roku dokonano oficjalnego otwarcia drogi Polany Surowiczne – Puławy.

W przecięciu jodłowej wstęgi wzięli udział : Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Bogusław Famielec,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Paweł Panaś wraz z pracownikami, którzy nadzorowali budowę drogi. Ze strony wykonawcy (drogę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. z.o.o. z Jasła)  otwierali  Członek Zarządu z-ca Dyrektora ds. wykonawstwa Andrzej Ziaja, Dyrektor  ds. technologii i rozliczania budów Jarosław Górniak i Andrzej Pacana, który był kierownikiem tej budowy. Miłym akcentem było odsłonięcie kapliczki poświęconej św. Franciszkowi, który ma czuwać nad wszystkimi użytkownikami tej drogi.. Powstała ona z inicjatywy miejscowych leśniczych.

Idea stworzenia ciągu komunikacyjnego, który udostępni d-stany leśnictw Szklary i Puławy powstała w 2011 roku. Uszkodzony most na rzece Wisłok w Pastwiskach  przez wiele lat powodował utrudnienia w prawidłowej gospodarce leśnej. Tymczasowym rozwiązaniem był bród wykonany przez Nadleśnictwo Rymanów na początku lat 90 XX wieku. Niestety w okresie miesięcy XI-III  wywóz drewna, jak i transport jakichkolwiek materiałów do Puław był niemożliwy (przejazd zamarzał, bądź piętrzyła się na nim kra lodowa). W 2012 roku z kilku wariantów potencjalnej drogi, wybrano opcję najkorzystniejszą pod względem gospodarczym, jak również ekologicznym (skrócono długość tras zrywkowych i wyprowadzono zrywkę drewna z dolin potoków Polańskiego i Surowicznego).

W czerwcu 2013 został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi Polany Surowiczne – Puławy. Zamówienie udzielono firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Jaśle.

Już w lipcu 2013 roku firma rozpoczęła prace na placu budowy. Zaangażowanie ze strony wykonawcy, inspektora nadzoru i pracowników nadleśnictwa pozwoliła zamknąć inwestycję w miesiącu listopadzie 2014 roku. Droga Polany Surowiczne- Puławy, o długości 6718 metrów, została ukończona w terminie i zamknęła się w przewidzianym budżecie.

Mamy nadzieję, że droga nie będzie spełniała tylko funkcji gospodarczych, ale stanie się miejscem spacerów i wycieczek rowerowych. Szczególnie, że również w 2014 roku wykonano szlak konny, biegnący wzdłuż rzeki Wisłok. Stanowi on wraz z nową drogą pętlę wokół góry Polańskiej.