Lista aktualności Lista aktualności

szkolenie w kolorach czerwieni i zieleni

Dnia 16 grudnia w OW Wisan odbyło się szkolenie dla przewodników górskich oraz przedstawicieli branży hotelarskiej z zakresu udostępniania lasów i gospodarki leśnej. Organizatorami szkolenia były Nadleśnictwa: Baligród, Bircza, Komańcza, Lesko i Rymanów.

       Uczestnicy spotkania to przewodnicy i piloci wycieczek zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych „Karpaty”, oddziałach PTTK Sanok, PTTK Krosno, PTTK Rzeszów, a także związanych z Grupą Bieszczady i Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim Knieja.       

            Celem naszego spotkania była wymiana doświadczeń w działaniach, które podejmują w swojej pracy zarówno leśnicy, jak i przewodnicy w zakresie turystyki i promocji rejonu województwa podkarpackiego.  Cześć terenowa odbyła się w Dolinie Rabskiego Potoku na terenie Nadleśnictwa Baligród i prowadziła po ścieżce edukacyjnej oraz drogą leśną do Bobrowego Potoku. Głównym założeniem części kameralnej było omówienie zagadnień związanych z prowadzoną w warunkach  górskich gospodarką leśną, w tym z racjonalnym użytkowaniem lasów i innymi działami leśnymi związanymi z ochroną i  hodowlą lasu oraz łowiectwem.     

            Dyskusja, która wywiązała się na koniec spotkania dowiodła, że wiele spraw związanych z użytkowaniem lasów może budzić wiele niejasności i pytań. Każde z nich ma swoje racjonalne wytłumaczenie, wystarczy tylko posłuchać głosu z lasu…