Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

„O spotkaniu leśników i przewodników słów kilka…”

Wielofunkcyjna gospodarka leśna to temat przewodni spotkania leśników i przewodników, które odbyło się w minioną sobotę (dnia 14 grudnia 2019 r.) w Rymanowie Zdroju, w roku 95-lecia PGL LP oraz 75-lecia Nadleśnictwa Rymanów.

            Organizatorami spotkania były:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Brzozów, Nadleśnictwo Dukla, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Lesko, Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Rymanów.

            Chęć uczestnictwa zgłosili przewodnicy zrzeszeni w oddziałach PTTK w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie, pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz  osoby związane z branżą turystyczną.

            W części wykładowej uczestnicy mieli okazje zapoznać się ofertą turystyczno - edukacyjną nadleśnictw organizujących spotkanie.  Ważną częścią wydarzenia był panel tematyczny poświęcony gospodarce leśnej na przełomie 95 lat funkcjonowania PGL LP zarówno w skali kraju, jak na terenach lokalnych nadleśnictw.

            Uczestników spotkania przywitał Paweł Panaś - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. Zwrócił uwagę, że udostępnianie lasu dla potrzeb edukacji i turystyki nabiera coraz większego znaczenia w naszej pracy, a trwale zrównoważona gospodarka leśna jest gwarantem wypełniania przez las równocześnie wszystkich jego funkcji: społecznych, ochronnych i produkcyjnych.

            O znaczeniu leśnictwa dla zrównoważonego rozwoju na przykładzie Nadleśnictwa Bircza opowiadał Piotr Nieckarz. Ewa Wydrzyńska – Scelina z Nadleśnictwa Baligród przedstawiła temat ogólnopolskiej inwentaryzacji ścieżek i szlaków turystycznych i edukacyjnych.  O spostrzeżeniach i doświadczeniach po dwóch sezonach turystycznych od oddania do użytku wieży widokowej na Cergowej oraz o ścieżce przyrodniczej do Złotej Studzienki opowiadała Paulina Zdeb z Nadleśnictwa Dukla. Ciekawą propozycję wycieczki w lesie „Orli Kamień” zaproponował  Tomasz Masłowski  z Nadleśnictwa Brzozów.  Przebieg Międzynarodowej Leśnej Ścieżki Dydaktycznej Udava - Solinka opisał  Edward Orłowski z Nadleśnictwa Komańcza. Planowane inwestycje na potrzeby edukacji i turystyki w Nadleśnictwa Lutowiska przedstawiła Marta Ziemniewicz. Podsumowaniem części prelekcyjnej była prezentacja Barbary Kułak z Nadleśnictwa Rymanów, której najważniejsze komunikaty dotyczyły zasad hodowli, użytkowania i ochrony lasu, wzrostu lesistości naszego kraju, zwiększającego się udziału drzewostanów liściastych w lasach, ochrony przyrody w lasach, ochrony przeciwpożarowej oraz drewna jako surowca odnawialnego ale również surowca o znaczeniu strategicznym dla gospodarki kraju.

            Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji historyka, autora licznych artykułów przybliżających historię Podkarpacia – Krzysztofa Buczka pt. „Dziedzictwo utracone pogranicza polsko – słowackiego”

            Kolejna część spotkania odbyła się w lasach leśnictwa Rymanów Zdrój. Temat gospodarki leśnej w uzdrowiskowych lasach ochronnych przybliżył miejscowy leśniczy -  Marian Dąbrowski oraz Jan Kułak- inżynier nadzoru tut. nadleśnictwa. Lasy, które tworzą klimat sprzyjający szybszej rekonwalescencji, muszą być również „pod specjalnym nadzorem” (z uwagi na silną antropopresję) jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osób w nich wypoczywających.

            Spacer po uzdrowisku Rymanów Zdrój był również okazją przybliżenia postaci założycieli uzdrowiska - Anny i Stanisława Potockich.

            Leśne szkolenia dla przewodników wpisały się już w kalendarz naszej współpracy, dlatego z pełnym przekonaniem mówimy „Do zobaczenia za rok”, być może nawet po sąsiedzku  …