Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Fundacja Pomoc Leśnikom

W dniu 19 marca 2018 r. w Nadleśnictwie Rymanów odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji Pomoc Leśnikom w Krośnie. W zebraniu uczestniczyła Dyrektor RDLP w Krośnie Pani Grażyna Zagrobelna, która jest jednym z założycieli Fundacji.

Rada Fundacji przyjęła roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji i pozytywnie oceniła jego pracę udzielając absolutorium.

Fundacja Pomoc Leśnikom jest organizacją „non profit”, działającą społecznie od 2001 roku, Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000040564) i udziela pomocy wszystkim potrzebującym leśnikom. W okresie od 2001 r. do końca 2017 Fundacja udzieliła pomocy 917 osobom na łączną kwotę 3 617 292 zł. Fundacja dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają jej działalność.

Trzeba jednak pamiętać, że środki Fundacji pochodzą w całości od jej Darczyńców, dlatego, mając na względzie potrzebujących z naszego leśnego środowiska, a oczekujących na pomoc, zwracamy się z gorącym apelem o wpłaty na rzecz Fundacji.  Zachęcamy wszystkich do realizacji stałych comiesięcznych wpłat oraz do odpisu 1% podatku od osób fizycznych.

Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się na stronie: http://www.krosno.lasy.gov.pl/fundacja-pomoc-lesnikom#.WrI6O7pFyUm