Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu na lata 2019-2028 został zatwierdzony Decyzją  Ministra Środowiska w dniu 21.05.2020  roku i wynika z przyjętego rozmiaru cięć rębnych, zinwentaryzowanego stanu lasu (w tym KO) oraz stanu odnowień i podsadzeń podokapowych.