Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień lasów

Ostatnie dni owocowały w spotkania i wycieczki w związku z Międzynarodowym Dniem Lasów

 

21 marca przypada Międzynarodowy dzień lasów. Został on ustanowiony w 2012 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i od tamtej pory jest obchodzony na całym świecie.

Tegorocznym obchodom przyświecalo hasło: „Lasy i innowacje. Nowe rozwiązania dla lepszego świata", dlatego też podczas naszych spotkań wykorzystywaliśmy m. in. dron i leśne aplikacje, jako przykład wykorzystania "nowinek" cyfrowych i technologicznych w poznawaniu i monitorowaniu lasów.

 
20 marca spotkaliśmy się z uczniami przebywającymi w Sanatorium dla dzieci i młodzieży Zimowit. Kameralnie, trochę przez zabawę trochę warsztatowo i sensorycznie poznawaliśmy przyrodę rymanowskich lasów.
 
21 marca, razem z klasą 6 Szkoły Podstawowej w Rymanowie wędrowaliśmy ścieżką przyrodniczą "Rymanów-Zdrój". Zdobyliśmy górę Zamczyska, a dzięki aplikacji mBDL dzieci przekonały się jak wygląda topografia tego terenu. Wykorzystując aplikację zarejestrowały swoją trasę, zaznaczyły na niej ciekawe punkty oraz sprawdziły jakie gatunki drzew mijają po drodze.
 
22 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Państwowej w Dukli.
 
 

Im lepiej poznamy lasy i im lepszymi analizami dysponujemy, tym lepiej możemy je chronić. Jako jedyny kraj w Europie możemy się pochwalić „hurtownią” danych o lasach. Lasy Państwowe stworzyły i utrzymują  platformę „Bank Danych o Lasach” (BDL), która gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o wszystkich lasach w Polsce, niezależnie od ich form własności.  W oparciu o BDL działają także m.in. mobilna aplikacja mBDL, aplikacja wspomagająca zarządzanie lasami prywatnymi czy aplikacja do kontroli i tworzenia danych na potrzeby uproszczonych planów urządzenia lasu. Bank Danych o Lasach jest dostępny dla każdego, jest bezpłatny i w pełni finansowany ze środków Lasów Państwowych.

 

Usprawnienia technologiczne są kluczowe w zapobieganiu pożarom lasów. Polska i Lasy Państwowe  mogą pochwalić się wyjątkowo skutecznym systemem ochrony przeciwpożarowej.  Jeśli chodzi o liczbę pożarów lasów w Europie, to Polskę wyprzedzają tylko dwa kraje z półwyspu iberyjskiego -  Portugalia i Hiszpania. Jednak w mediach nie słyszy się zbyt wiele o  ogromnych powierzchniach zniszczonych przez ogień. Dlaczego? Jest to niewątpliwa zasługa funkcjonującego w LP i ciągle doskonalonego systemu ochrony przeciwpożarowej lasu. Celem systemu jest jak najszybsze wykrycie dymu, precyzyjne ustalenie miejsca pożaru i umożliwienie jak najszybszego podjęcia działań gaśniczych. Dzięki temu większość pożarów udaje się ugasić w fazie początkowej, nie dopuszczając do rozwoju katastrofalnych pożarów wielkoobszarowych
Nowoczesne badania i nauka przesuwają granice tego, co możemy zrobić z drewnem i innymi produktami leśnymi. Od budownictwa po medycynę, innowacje w produktach leśnych pomagają tworzyć alternatywy dla obciążających środowisko materiałów, takich jak beton, stal, tworzywa sztuczne i włókna syntetyczne. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.
 
źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-lasow-2