Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Niech pamięć trwa...

10 czerwca 2014 roku Starosta Sanocki, Zarząd Koła Nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku, Zarząd Koła NR 3 NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Sanoku, Wójt Gminy Komańcza oraz Nadleśnictwo Rymanów zorganizowali uroczystość rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz upamiętnienia kurierów beskidzkich ZWZ i AK oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.

W dniu 17marca 1946 roku dowództwo jednostki wojskowej w Sanoku otrzymało wiadomość o zamierzonym napadzie połączonych sił UPA na strażnicę w Jasielu, gdzie stacjonowało 30 żołnierzy.

Podjęto decyzję o ewakuacji tej placówki do Komańczy. Zebrano eskortę w sile 68 żołnierzy i milicjantów. Grupa ta w dniu 19 marca po przebyciu prawie 20 km dotarła do Jasiela. Nazajutrz rankiem, po spakowaniu sprzętu i dokumentacji, zarządzono wymarsz oddziału. Gdy kolumna wyszła poza obręb wsi, wpadła w zasadzkę połączonych sotni „Bira", „Hrynia" i Mirona" liczących ponad 500 ludzi. W walce zginęło 3-5 żołnierzy. Trzem udało się uciec na stronę czechosłowacką.

Po wyczerpaniu się amunicji 94 żołnierzy i milicjantów upowcy wzięli do niewoli.

Wszystkim związali ręce drutem telegraficznym i w kolumnie odprowadzili do Moszczańca.

Następnego dnia 20 jeńców wypuszczono na wolność. Pozostałych wyprowadzono w okolice wioski Wisłok Wielki i nad wykopanym dołem rozpoczęto egzekucję. Tylko jeden człowiek – strzelec Paweł Sudnik – zdołał uciec, w momencie strzału przeskoczył swój niedoszły grób i lekko ranny uciekał na oślep.

Po kilku dniach, boso i bez ubrania, przybył do sztabu jednostki i zdał relację z tragedii. W jednym zbiorowym grobie odkryto później 36 zwłok. Do tej pory nie wyjaśniono losów 30 żołnierzy".

Przed pomnikiem  „Ku czci poległych  funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP w rejonie Strażnicy WOP Jasiel" i obeliskiem ku czci „Kurierów beskidzkich ZWZ/AK" zaproszone delegacje złożyły wieńce i wiązanki.Jak co roku uczniowie z ZSP w Jaśliskach i drużyny harcerzy  zaprezentowali występ słowno- muzyczny.

W trakcie uroczystości odznaczono osoby zasłużone dla upamiętnienia miejsc walki  i męczeństwa oraz współpracy  ze środowiskami kombatanckimi. Odznaczeniami różnych szczebli wyróżniono wielu leśników: Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych Artura Królickiego, Z- cę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej  Marka Mareckiego, rzecznika prasowego Edwarda Marszałka oraz pracowników Nadleśnictwa Rymanów:  Nadleśniczego Bogusława Famielca, Małgorzatę Korytko, Lucynę Woźniak, Krzysztofa Koterbickiego, Jerzego Miliszewskiego, Macieja Szpiecha, Leszka Gęborysa.

 

Źródło: http://www.stalowa24.pl