Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

Pracowity weekend Strażników Leśnych

Długi, czerwcowy weekend był wspaniałą okazją do odpoczynku w rymanowskich lasach. Nadleśnictwo Rymanów przygotowało dla turystów pieszych ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, trasy spacerowe, a dla zmotoryzowanych wczasowiczów cztery miejsca postoju dla samochodów (z wiatami i miejscami do palenia ognisk).

Niestety niewielka część społeczeństwa, nie przyjmuje do wiadomości, że pomimo szerokiego udostępnienia lasów państwowych do wypoczynku, obowiązują w nim również ograniczenia. Jednym z najważniejszych jest  zakaz wjazdu do lasu. Wynika on z Ustawy o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444),  która to w Art. 29 pkt. 1 i 2 mówi:
„1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
oraz
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych."

Dodatkowo Kodeks Wykroczeń w Artykule 161 mówi:

„Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny".

Dlatego nie może dziwić  fakt, że w wyniku działań podjętych przez rymanowską Straż Leśną w ciągu dwóch dni zostało zatrzymanych i ukaranych  mandatami dwóch kierowców samochodów terenowych i trzech motocyklistów. Podstawą ukarania  były w/w przepisy prawa.

 Pojazdy spalinowe hałasując płoszą zwierzynę, a katalizator rozgrzewający się do temperatury około 800 stopni może spowodować pożar. Kierujący motorami i quadami uszkadzają nawierzchnię dróg, zjeżdżając z nich niszczą runo leśne, nowe nasadzenia, naruszają strukturę gleby, co powoduje ich erozję. Hałas, spaliny, wzbijane tumany kurzu przeszkadzają spacerowiczom, którzy przychodzą do lasu, aby zaznać ciszy i spokoju. Osoby przyjeżdżające na wypoczynek pojazdami, parkując w niedozwolonych miejscach  zastawiają drogi przeciwpożarowe. Dlatego komendant posterunku Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Rymanów zapowiada bezwzględną walkę z osobami, które łamią przepisy Ustawy o lasach i z terenów leśnych, dla własnej zachcianki, robią trasy motocrossowe i off road.