Wydawca treści Wydawca treści

11 czerwca w Jasielu upamiętniono kurierów karpackich ZWZ i AK, oraz funkcjonariuszy MO i żołnierzy WOP poległych i zamordowanych podczas walk z oddziałami UPA.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" po raz kolejny gościł dzieci z okolicznych szkół na Leśnym Dniu Dziecka.
12 czerwca 2012 roku odbył się finał jubileuszowego, XX TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Konkurs ten jak co roku zorganizował GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE przy współudziale UG w Rymanowie, Koła...
20 kwietnia Nadleśnictwo Rymanów, wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych, zorganizowało obchody Dnia Ziemi, na które zaproszono przedstawicieli okolicznych szkół.
Wreszcie wiosna! Na szkółce leśnej rozpoczęto wyjmowanie sadzonek, które posłużą do tegorocznych odnowień.
Tegoroczna zima nie rozpieszcza zwierzyny leśnej. Wysoka pokrywa śnieżna, sięgająca miejscami 80 cm oraz silne mrozy (do -30oC) sprawiają, że zdobycie pokarmu jest niezwykle trudne.

Lista aktualności Lista aktualności

rowerem przez pogranicze

Dnia 30 maja 2017 r. w Ośrodku Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza za pośrednictwem tras rowerowych”.

 W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z Polski i Słowacji, przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik- Komańcza" i Stowarzyszenia „Nasz Rymanów", osoby prowadzące działalność agroturystyczną oraz polscy i słowaccy leśnicy.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach I osi priorytetowej  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Pl- Sk na lata 2014 – 2020 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". Partnerem wiodącym projektu zostało PGL LP Nadleśnictwo Rymanów, partnerem projektowym- Lasy Republiki Słowackiej (štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou).

Obszar Beskidu Niskiego stanowi doskonałą bazę dla turystyki kwalifikowanej, która w obszarze pogranicza cieszy się coraz większą popularnością.  Założeniem projektu jest powstanie sieci ścieżek rowerowych poprowadzonych w taki sposób, aby z jednej strony doprowadzić turystę do miejsc wartych zobaczenia, a  drugiej skanalizować ruch w obszarach cennych przyrodniczo.

Zaplanowane zadania inwestycyjne obejmują oznakowanie łącznie ok. 200 km ścieżek biegnących po istniejących drogach i szlakach leśnych oraz po drogach publicznych. Wybudowanych zostanie siedem wiat: cztery po stronie polskiej i trzy po stronie słowackiej. Na trasie ścieżki planuje się zamieszczenie tablic informacyjnych, stojaków na rowery i ławek. Miękkie zadania projektowe obejmują konferencję otwierającą i zamykającą projekt oraz rajd rowerowy zaplanowany na wiosnę przyszłego roku poprowadzony transgranicznym fragmentem trasy.

Wartość całkowita projektu wynosi 138 752,07 € z czego: 72% stanowi dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% to środki z budżetu państwa a 23%- wkład własny. Termin realizacji projektu: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018 r.