Wydawca treści Wydawca treści

Propozycja zajęć edukacyjno - promocyjnych

Propozycja zajęć edukacyjno - promocyjnych

 

 

PROPONOWANE PROJEKTY / DZIAŁANIA W RAMACH EDUKACJI LEŚNEJ PROWADZONEJ PRZEZ NADLEŚNICTWO RYMANÓW

 

1.   Nazwa projektu: Zajęcia dydaktyczne prowadzone na ścieżce przyrodniczej „Hrendówka"

Cel:

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

- zapoznanie się z życiem lasu

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

 Możliwość realizacji projektów zaproponowanych przez poszczególne szkoły w uzgodnieniu z nadleśnictwem.

      Adresaci – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, uczestnicy wycieczek organizowanych w ramach działalności „Ekomuzeum- beskidzkie wędrowanie" i inni

Terminy realizacji projektu cały rok

 

2.   Nazwa projektu: Zajęcia dydaktyczne prowadzone na ścieżce przyrodniczej „Rymanów - Zdrój"

Cel:

- zapoznanie się z historią uzdrowiska Rymanów - Zdrój

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- prezentacja pracy leśnika

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

Możliwość realizacji projektów zaproponowanych przez poszczególne szkoły w uzgodnieniu z nadleśnictwem.

      Adresaci –szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, uczniowie przebywający na koloniach / leczeniu sanatoryjnym w Uzdrowisku Rymanów - Zdrój

Terminy realizacji projektu cały rok

 

3. Nazwa projektu: Pomagamy leśnym zwierzętom przetrwać zimę"

Cel:

- zapoznanie z biologią zwierząt leśnych

- zdobycie umiejętności rozpoznawania tropów zwierząt oraz nasion drzew i krzewów leśnych

DUczniowie zbierają jesienią kasztany, żołędzie i inne nasiona, którymi  w zimie wspólnie z pracownikami nadleśnictwa dokarmiają zwierzynę leśną.

      Adresaci – szkoły podstawowe

Terminy realizacji projektu jesień / zima br.

 

4. Nazwa projektu: „Dzień Ziemi"

Cel:

- promocja aktywnego wypoczynku

- poznawanie bazy turystycznej swojego regionu

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro, jakim jest otaczająca przyroda

      Adresaci – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inni

Terminy realizacji projektu wiosna br. ( Dzień Ziemi -22 kwietnia)

 

     5. Nazwa projektu: Turniej Wiedzy Ekologicznej"

Cel:

- zapoznanie uczniów z tematyką leśną i przyrodniczą w trakcie przygotowanych przez nadleśnictwo i innych współorganizatorów wykładów

      Adresaci – szkoły podstawowe

     Terminy realizacji projektu – ustala GOK w Rymanowie

 

6.   Nazwa projektu: „Leśny Dzień Dziecka"

Cel:

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

Adresaci: dzieci i młodzież szkolna

Terminy realizacji projektu miesiąc czerwiec br.

 

7. Nazwa projektu: „Czas w las"

Cel:

- promocja walorów turystyczno- przyrodniczych Beskidu Niskiego

- wzbudzenie zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku

Adresaci – uczestnicy wakacyjnych kolonii, kuracjusze przebywający w Rymanowie - Zdroju

Terminy realizacji projektu maj - wrzesień br.

 

8.  Nazwa projektu: "Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej" – cykliczna impreza plenerowa

Cel:

-promocja pozaprodukcyjnych funkcji lasu

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

- prezentacja pracy leśników

- nauka poprzez zabawę (stoisko promocyjne Nadleśnictwa Rymanów).

Adresaci: osoby odwiedzające stoiska promocyjne: osoby dorosłe, młodzież, dzieci

Termin realizacji projektu: sierpień br.

 

    9. Nazwa projektu – „Dzień Drzewa"

Cel:

- rola drzew w życiu człowieka

- ugruntowanie wiedzy na temat lasu jako stabilnego ekosystemu w przyrodzie

- rozwinięcie wiedzy na temat gatunków drzew leśnych

Adresaci – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inni

Terminy realizacji projektu – październik br.

 

10. Nazwa projektu – „Pomóżmy kasztanowcom"

Cel:

- pomoc w zwalczaniu szkodnika kasztanowców  – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Akcja polega na grabieniu opadłych i zainfekowanych liści kasztanowców rosnących w parku przy budynku nadleśnictwa.

Adresaci – Szkoła Podstawowa w Rymanowie

Terminy realizacji projektu jesień br.

 

11. Nazwa projektu: „Ocalić od zapomnienia"

Cel:

- porządkowanie starych cmentarzy

-  utrwalania historii własnego regionu

Uroczystość „Zaduszek w Jasielu". Złożenie wiązanek przy pomniku żołnierzy WOP, obelisku upamiętniającym działalność kurierów beskidzkich oraz na starym, wiejskim cmentarzu.

      Adresaci –Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

      Terminy realizacji projektu listopad br.

 

12. Nazwa projektu – „Choinka dla szkoły"

Cel:

- popularyzacja wiedzy na temat ubocznego uzytkowania lasu

Przekazanie choinek dla szkół, przeprowadzenie pogadanek na temat użytków ubocznych pozyskiwanych w lasach.

      Adresaci – szkoły z zasięgu terytorialnego działalności Nadleśnictwa Rymanów

Terminy realizacji projektu grudzień br.

 

13. Nazwa projektu – „Białe ferie na zielono"

Cel:

- rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka

-zachęcenie do poznawania osobliwości przyrodniczych, miejsc wartych zobaczenia w swoim regionie

- prezentacja pracy leśników

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych

Termin realizacji- czas trwania ferii zimowych w województwie podkarpackim

 

14. Nazwa projektu- „Pszczela majówka, czyli co łączy las i pszczołę"

Cel:

- promocja ubocznego użytkowania lasu 

- rozpowszechnienie informacji o znaczeniu roli pszczół w życiu człowieka

-popularyzacja produktów pszczelich

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, zaproszeni goście

Termin realizacji: kwiecień/ maj br.